IMG 4324m

Kam tiek piešķirti atbalsta līdzekļi?

Atbalsta līdzekļus no akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” (LVM) var saņemt saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”,  10. pants:

Kapitālsabiedrība šī likuma 11. un 12. pantā noteiktajā kārtībā finanšu līdzekļus vai mantu drīkst dāvināt (ziedot), ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

  1. dāvinājums (ziedojums) paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai;

  2. pastāv iespēja kontrolēt dāvinājuma (ziedojuma) izlietošanu;

  3. attiecīgā kapitālsabiedrība dāvināšanas (ziedošanas) brīdī ir samaksājusi valstij vai pašvaldībai visus nodokļus un darbiniekiem izmaksājusi algas;

  4. attiecīgā kapitālsabiedrība iepriekšējā pārskata gadā ir strādājusi ar peļņu.

Dāvinājums (ziedojums) šī likuma izpratnē ir finanšu līdzekļu vai mantas bezatlīdzības nodošana citu fizisko vai juridisko personu īpašumā.

Cik līdzekļu tiek piešķirti?

Līdzekļu apmēru, ko LVM no peļņas novirza sabiedriskā labuma projektu atbalstam, nosaka likums „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”, citi administratīvie akti un uzņēmuma stratēģija. Par katrā gadā ziedojamo summu lemj uzņēmuma akciju turētājs – Zemkopības ministrija.

Kur iesniegt projektu atbalsta piešķiršanas izskatīšanai?

Dāvinājumu (ziedojumu) iesniegumus aicinām iesniegt izskatīšanai mūsu sadarbības organizācijām:

  • sociālās palīdzības un veselības aizsardzības veicināšanas jomas iesniegumus, atbilstoši 2011. gada 12. decembrī parakstītajam nodomu protokolam starp LR Zemkopības ministriju un nodibinājumiem „Fonds „Ziedot””, „Latvijas Bērnu fonds” un biedrību„Latvijas Samariešu apvienība” , aicinām sūtīt uz nodibinājumu „Fonds „Ziedot””, Sēlpils iela 2c, Rīga, LV-1007, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  ar norādi – mērķziedojumam no LVM.

  • kultūras un mākslas veicināšanas jomas iesniegumus, atbilstoši 2011. gada 6. decembrī parakstītajam nodomu protokolam starp LR Zemkopības ministriju, Kultūras ministriju un publisko nodibinājumu „Valsts kultūrkapitāla fonds” (VKKF), aicinām sūtīt uz VKKF rīkotajiem projektu konkursiem LVM mērķziedojuma programmām. Adrese: K. Valdemāra iela 20, Rīga LV 1010, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ar norādi – mērķziedojumam no LVM.

  • sporta veicināšanas jomas iesniegumus,  atbilstoši 2013. gada 10. janvāra sanāksmē ar Latvijas sporta organizācijām nolemtajam, aicinām sūtīt uz biedrību „Latvijas Sporta federāciju padome”, Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ar norādi – mērķziedojumam no LVM.

  •  vides, izglītības un zinātnes veicināšanas jomu dāvinājuma (ziedojuma) projektu konkursus Meža attīstības fonda pārvaldītājs – Zemkopības ministrija – izsludina, publicējot informāciju: 

1) Lauku atbalsta dienesta mājas lapā – http://www.lad.gov.lv/lv/atbalstaveidi/valsts-atbalsts/valsts-meza-attistibas-fonds/; 

2) Zemkopības ministrijas mājaslapā sadaļā Meža nozare  – Jaunumi https://www.zm.gov.lv/mezi/#jump ;

3) akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” mājaslapā sadaļā Sociālā atbildība – Jaunumi https://www.lvm.lv/par-mums/socialaatbildiba/ziedojumi/jaunumi .

 Atskaites

Slēdzot dāvinājuma (ziedojuma) līgumu ar LVM, tas paredz, ka noteiktā termiņā dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējam būs jāsniedz atskaite par līdzekļu izlietojumu  saskaņā ar ziedojuma mērķi un tāmi, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa. Visi dāvinājuma (ziedojuma) līgumi, pēc to noslēgšanas tiek nosūtīti Valsts kontrolei. Katrā periodā pēc izvēles vairāki dāvinājuma (ziedojuma) līgumi un to izpilde tiek auditēti, ko LVM uzdevumā  veic auditorkompānija.

 

Esam sertificēti

bm sertification

iso