30 • 12 • 2019

 2019. gadā AS „Latvijas valsts meži” ir noslēgusi šādus dāvinājuma (ziedojuma) līgumus:

Nr. Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējs Dāvinājuma (ziedojuma) summa, Eur
1.  Nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv”” 408 000
2. Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" 96 000
3. Nodibinājums “Latvijas Bērnu fonds” 96 000
4. Lauku atbalsta dienests 800 000
5. Publisks nodibinājums „Valsts Kultūrkapitāla fonds” 600 000
6. Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja” 680 000
7. Biedrība „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” 680 000
8. Biedrība “Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome" 80 000
9. Biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome” 440 000
10. Biedrība "Latvijas Paralimpiskā komiteja" 120 000
11. Jelgavas pilsētas dome 500 000
12. Rēzeknes pilsētas dome 500 000
13 Valmieras pilsētas pašvaldība 500 000
Esam sertificēti

bm sertification

iso