28 • 12 • 2018

 2018. gadā AS „Latvijas valsts meži” ir noslēgusi šādus dāvinājuma (ziedojuma) līgumus:

Nr. Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējs Dāvinājuma (ziedojuma) summa, Eur
1.  Nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv”” 408 000
2. Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" 96 000
3. Nodibinājums “Latvijas Bērnu fonds” 96 000
4. Lauku atbalsta dienests 800 000
5. Publisks nodibinājums „Valsts Kultūrkapitāla fonds” 700 000
6. Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja” 612 000
7. Biedrība „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” 612 000
8. Biedrība “Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome" 72 000
9. Biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome” 396 000
10. Biedrība "Latvijas Paralimpiskā komiteja" 108 000
11. Biedrība "Latvijas Automobiļu federācija" 200 000
Esam sertificēti

bm sertification

iso