19 • 01 • 2018

 32060009

2017. gadā AS „Latvijas valsts meži” ir noslēgusi šādus dāvinājuma (ziedojuma) līgumus:

Nr. Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējs Dāvinājuma (ziedojuma) summa, Eur
1.  Nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv”” 600 000
2. Lauku atbalsta dienests 800 000
3. Publisks nodibinājums „Valsts Kultūrkapitāla fonds” 600 000
4. Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja” 680 000
5. Biedrība „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” 680 000
6. Biedrība “Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome" 80 000
7. Biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome” 440 000
8. Biedrība "Latvijas Paralimpiskā komiteja" 120 000
9.. Biedrība "Latvijas Automobiļu federācija" 200 000
Esam sertificēti

bm sertification

iso