03 • 01 • 2017

Priedes skuja ar garo nakti 2010

2016. gadā AS „Latvijas valsts meži” ir noslēgusi šādus dāvinājuma (ziedojuma) līgumus:

Nr. Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējs

Dāvinājuma (ziedojuma) summa, Eur

1.  Nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv”” 600 000
2. Nodibinājums “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas atbalsta fonds” 20 000
3. Lauku atbalsta dienests 800 000
4. Publisks nodibinājums „Valsts Kultūrkapitāla fonds” 600 000
5. Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja” 612 000
6. Biedrība „Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” 612 000
7. Biedrība “Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome" 72 000
8. Biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome” 396 000
9 Biedrība "Latvijas Paralimpiskā komiteja" 108 000
10. Biedrība "Latvijas Automobiļu federācija" 200 000
Esam sertificēti

bm sertification

iso