14 • 11 • 2016

2015. gada LVM vides, izglītības un zinātnes jomas projektu konkursa rezultāti

IMG 9073777

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) mērķziedojums Meža attīstības fondam 2015. gadā Lauku atbalsts dienestā saņemts 600166,27 eiro apmērā (LVM ziedojums 2015. gadā un LVM 2014. gada ziedojuma atlikums).

Ministru kabinets 2016. gada 3. novembrī ir akceptējis informatīvo ziņojumu “Par AS “Latvijas valsts meži” dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2015. gadā” un Finanšu ministrija apstiprinājusi LVM ziedojumu 2015. gadā šādām mērķprogrammām:

  • meža nozares profesionālās izglītības attīstība,
  • meža nozares augstākās izglītības attīstība,
  • meža nozares attīstībai nepieciešamie zinātniskie pētījumi,
  • sabiedrības informēšanas pasākumi un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmas,
  • skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības pasākumi un programmas.

LVM mērķziedojums Meža attīstības fondam 2015. gadā Lauku atbalsts dienestā saņemts 600000 eiro apmērā. Atlikums Lauku atbalsts dienestā pēc LVM 2014. gada mērķziedojuma īstenošanas sastāda 166,27 eiro.

Atbilstoši Zemkopības ministrijas izsludinātajiem nosacījumiem Meža attīstības fondā un LVM iesniegti projekti par kopējo summu 1 782 612,22.

Apstiprinātie projekti pielikumā:

 Meža attīstības fonda lēmums 

 

Esam sertificēti

bm sertification

iso