01 • 03 • 2012

2011. gadā noslēgtie ziedojuma līgumi

Alliun uziedi

2011. gadā LVM ir noslēgusi šādus dāvinājuma (ziedojuma) līgumus.

Nr.p.k. Ziedojuma saņēmējs Summa (LVL)
1 Nodibinājums „Fonds "Ziedot"" 400 000
2 Publiskais nodibinājums „Valsts kultūrkapitāla fonds" 800 000
3 Programma  „Meža attīstības fonds" 400 000
4 Biedrība „Latvijas Olimpiskā komiteja” 2 400 000
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m