25 • 07 • 2022

Vasaras nometnes audžuģimenēm

 

Biedrība "Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem" pateicoties AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ziedojumam sociālās jomas projektiem, ko administrē fonds “Ziedot.lv”, šogad realizēja projektu, kura mērķis ir dot praktiskus rīkus un zināšanas 24 ģimeņu vecākiem, kuri uzņēmuši savās ģimenēs bērnus no ārpusģimenes aprūpes.

Projekta gaitā plānotas divas trīs dienu nometnes ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu uzņēmušajām ģimenēm (aptuveni 35 dalībnieki katrā nometnē). Terapeitiskās nometnes laikā tiks apgūtas zināšanas par sensoro maņu attīstīšanu, saiknes veidošanu, pašregulāciju un bērna emocionālo attīstību.

nometne3

Par projekta realizāciju vasaras vidū uzrunājām “Latvijas Kristīgās alianses bāreņiem” valdes locekli Kasparu Prūsi: “Tikko veiksmīgi noslēgusies pirmā terapeitiskā nometne.  Lai gan viena ģimene pēdējā brīdī atteicās, tomēr dalībnieku skaits bija lielāks kā prognozējām, jo ģimenes nometnē bija kupli pārstāvētas. Kopā piedalījās 21 vecāks un 29 bērni. No vienpadsmit ģimenēm piecas bija adoptētāju, divas aizbildņu un četras audžuģimenes. Pasākuma dalībnieki bija apmierināti par radīto iespēju – gan pabūt kopā ar savām atvasēm, gan apgūt jaunas zināšanas par bērnu attīstību. Mums priekšā vēl divi šādi pasākumi.”

“Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem” ir daļa no starptautiskās organizācijas „Kristīgā alianse bāreņiem” („Christian Alliance for Orphans”), kas apvieno vairāk nekā 150 kristīgas organizācijas un draudzes. Biedrības mērķis ir stimulēt un atbalstīt tādu kristīgu kopienu augšanu, kas ir nodevušās adopcijai, ārspusģimenes aprūpei un rūpēm par visas pasaules bāreņiem.

 

Esam sertificēti
BM certification iso