19 • 10 • 2021

Ar AS “Latvijas valsts meži” atbalstu skolēni apgūst latgaliešu rakstu valodu

latgaliesu rakstu valoda

Saņemot AS “Latvijas valsts meži” mērķziedojumu, šajā mācību gadā pilotprojekta ietvaros 17 Latgales skolās 232 skolēni fakultatīvi vai interešu pulciņā jau sākuši apgūt latgaliešu rakstu valodu. Projektā iesaistījusies vismaz viena skola no teju visām Latgales pašvaldībām.

Pilotprojekta galvenais virziens ir latviskās identitātes veidošana un stiprināšana, attīstot skolēnu reģionālo identitāti latgaliešu rakstu valodas, literatūras un kultūras vēstures mācību procesā. Latgaliešu rakstu valodu ir svarīgi apgūt, jo ar to cauri gadsimtiem Latgalē tika saglabāts latviskums.

“Šis projekts ir nozīmīgs, jo pirmo reizi ar valsts atbalstu latgaliešu rakstu valodu var apgūt tik daudzās skolās.  Jaunieši zina un ikdienā runā latgaliešu valodā, sociālajos tīklos raksta latgaliski. Daudzi jaunieši raksta, kā izloksnē runā, bet 2008. gadā apstiprinātie Latgaliešu pareizrakstības noteikumi paredz noteiktas normas. Daudzo izlokšņu ietekmē latgaliešu rakstu valodas apgūšana saistās ar zināmām grūtībām,” stāsta Latgaliešu valodas, literatūras un kultūras vēstures skolotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja Veronika Dundure.

Latgaliešu rakstu valodas mācību nodarbības notiek reizi nedēļā, un katrā skolā mācību process tiek organizēts atšķirīgi. Ir skolas, kurās nodarbības notiek vienas klases ietvaros, bet citās - pa vecuma grupām. Latgaliešu rakstu valodu apgūs un savu novadu iepazīs skolēni no 1. līdz 12. klasei, iesaistoties 22 skolotājiem.

Pilotprojekta īstenotāji ir nodibinājums “Latgaliešu valodas, literatūras un kultūras vēstures skolotāju asociācija” un finansējums tiks apgūts caur Valsts Kultūrkapitāla fondu.

Piešķirtais finansējums tiks izmantots, lai apmaksātu skolotāju darbu, kuri vada latgaliešu rakstu valodas nodarbības, lai visa mācību gada garumā sniegu individuālās konsultācijas un katru mēnesi organizētu seminārus, lai paši skolotāji arī saņemtu teorētiskās un didaktiskās zināšanas, kā arī dalītos pieredzē. Skolotāji arī sagatavos savus audzēkņus jau 22. skatuves runas konkursam “Vuolyudzāni” un 22. valsts atklātajai olimpiādei latgaliešu rakstu valodā un kultūras vēsturē, kas parasti notiek aprīļa trešajā sestdienā.

Esam sertificēti
BM certification iso