29 • 10 • 2019

Palīdz apgūt datorzinības un tiešsaistes saziņas pamatus

img 20190804 wa0004

 

Attīstības fonds “Celies”, pateicoties AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ziedojumam sociālās jomas projektiem, ko administrē fonds “Ziedot.lv”, 2019. gadā Latvijas cietumos un resocializācijas centros realizēja projektu "Datoru apmācības / integrācija darba tirgū", ar mērķi palīdzēt personām no nelabvēlīgas vides pārvarēt grūtības un veiksmīgi atgriezties darba tirgū.

Gūtās zināšanas interesentiem liek domāt par darba tirgu un atgriešanos tajā. “Praktiskā darbība un morāls atbalsts palīdz apmācību dalībniekiem orientēties darba tirgū un izvēlēties sev atbilstošu darbu. Cilvēki projektā gūst iztrūkstošās pamatzināšanas par darbu ar datoru, CV sastādīšanu, Latvijas uzņēmējdarbību, lietišķo etiķeti un citiem pamatjautājumiem darbā ar datoru,” stāsta projektu vadītājs Jānis Šults.

Saņemot atbalstu no “Ziedot.lv” administrētajiem ziedojumiem sociālās jomas projektiem, trīs gadu laikā ir iegādāti portatīvie datori, projektors, ekrāns, kā arī izstrādātas apmācības datorzinībās, uzņēmējdarbībā, lietišķajā etiķetē un sociālo tīklu izmantošanā pašnodarbinātības veicināšanai. Apmācības atkārtoti novadītas Latvijas resocializācijas centros un ieslodzījumu vietās vairāk nekā 150 apmācību dalībniekiem, palielinot viņu konkurētspēju darba tirgū, veicinot resocializāciju, iedrošinot apzināties savus talantus un uzsākt uzņēmējdarbību.

 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m