23 • 07 • 2019

Ļaudonieši seko teikām un nostāstiem!

 

dsc 2189

Madonas novada Ļaudonas pagastā uzsākts īstenot AS “Latvijas Valsts meži” (LVM) un kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu “Ļaudona teiku lokā”, kura mērķis ir iedzīvināt dabā Ļaudonas pagastā pierakstītas teikas un nostāstus par dažādām vietām un objektiem, izveidot Ļaudonas teiku taku, veicināt pagasta atpazīstamību, kā arī iesaistīt jauniešus vienotā dabas un kultūras mantojuma, t. sk., folkloras vērtību apzināšanā un saglabāšanā un sava pagasta patriotisma gara stiprināšanā.

“Par Ļaudonas pagastu, tā vietām un dabas objektiem ir daudz teiku un nostāstu. Taču šis folkloras materiāls nav vienkopus apzināts. Projekta ietvaros savāksim un sakoposim teiku un nostāstu informāciju no bibliotēkām, novadpētniecības fondiem, datubāzēm, vecāko ļaužu nostāstiem un projekta noslēgumā nodosim to Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas muzejam,” stāsta projekta darba grupas vadītāja Biruta Calmane.

Projekta laikā tiks apzinātas un apsekotas dabā aprakstītās teiku un nostāstu vietas Ļaudonas pagastā — dažviet tie atrodami nesakoptā vidē, nezālēs un krūmos.

Jūlija mēnesī dabā apsekoti jau 12 objekti un veikti to sakopšanas darbi. Darba gaitā pie šiem 12 teiku apvītajiem objektiem tiks izveidoti stendi ar teiku par to un foto.

Projekta dalībnieki aicina visus pagasta iedzīvotājus, kuru apsaimniekojamā teritorijā atrodas šīs dabas un kultūras mantojuma vērtības, uzturēt tās kārtībā.

 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m