29 • 03 • 2019

Aicina pieteikt projektus Vidzemes kultūras programmā 2019. gadā

dsc 1380

Vidzemes plānošanas reģions izsludina kultūras projektu konkursu “Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2019”. Pretendentus aicina iesniegt projektu pieteikumus līdz 2019. gada 29. martam.

2019. gadā Vidzemes kultūras programmas mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi.

Šī mērķa sasniegšanai paredzēts finansiāli atbalstīti tādus reģionālas un vietējas nozīmes projektus, kuru īstenošanā noteiktas sekojošas prioritātes:

 • Vidzemes kultūras mantojuma vērtību saglabāšana, pārmantošana un popularizēšana, stiprinot vidzemnieku identitāti, atbalstot kopienu iniciatīvas, iesaistot sabiedrību kultūras pasākumu organizēšanā;
 • Bērnu un jauniešu kvalitatīva kultūrizglītība un iesaiste kultūras pasākumu norisē, veidošanā un projekta aktivitātēs;
 • Radošo industriju attīstība, sadarbojoties dizaina speciālistiem, studentiem un Vidzemes amatniekiem;
 • Sabiedrības iesaiste dabas un kultūras mantojuma vērtības apzināšanā un integrētā attīstībā, iesaistot un informējot sabiedrību par iespēju brīvprātīgi veikt dabas un kultūras mantojuma vērtību apzināšanu un uzturēšanu.
 • Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2019. gada 29. martam plkst. 17.00. Projektu pieteikumi jāiesniedz Vidzemes plānošanas reģionā Cēsu birojā personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs – piecas dienas (25.03.2019.) pirms konkursa beigu termiņa). Adrese – Vidzemes plānošanas reģions, Bērzaines iela 5, Cēsu novads, Cēsis, LV – 4101.

  Konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums:

  Prezentācija par projektu pieteikumu sagatavošanu pieejama šeit.

  Atbalsts būs pieejams tādiem kultūras projektiem, kuri tiks sagatavoti atbilstoši programmas nolikumam, mērķim un prioritātēm un kurus plānots īstenot laika posmā no 2019. gada maija līdz 2019. gada 15. decembrim.

   

   

  Esam sertificēti

  SC ISO 50001 m