AE D stadi copy

Līdzās Durbes pilskalnam septembra pirmajā nedēļā tika uzsākta parka veidošana, kurā piedalījās vietējie iedzīvotāji un Durbes vidusskolas audzēkņi. Pasākumā piedalījās arī skolotāji, kuri izglītoja par koka kā atjaunojama dabas resursa vērtību. Bija iespējams apgūt pareizu stādīšanas tehniku, lai zināšanas noderētu arī nākotnē.

Durbes novada dārzniece Madara Eihmane stāsta, ka ideja par parka izveidi pilskalnā virmojusi gaisā jau kādu laiku. Gribējies ieceri realizēt, sagaidot Latvijas simtgadi. "Pašiniciatīva apvienojās ar AS “Latvijas valsts meži” sniegto atbalstu, sarūpējot kvalitatīvos LVM kokaudzētavās augušos meža stādus. Sāksim ar kokiem, līdz parks tiks izveidots pilnībā," viņa norāda.

Dārzniece uzskata, ka šai teritorijai ir liels potenciāls, lai iekārtotu celiņus, nelielu dīķi un atpūtas zonas. Tad pastaigāties pa parku varēs ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī tūristi.

Koku stādīšanu Madara Eihmane salīdzina ar rūpēm par bērniem: “Talkas dalībniekiem būs patīkami pēc gadiem redzēt, kā stādītie koki aug, kā parks attīstīsies un veidos kopējo ainavu. Ikviens varēs apzināties savu daļu vesela parka izveidē."

Esam sertificēti

bm sertification

iso