Gaigalava MD Deka

„Izzinot mežu!” jeb „Learning about Forest – LEAF” ir Globālā Vides izglītības fonda (FEE) mācību programma, kas smaržo pēc skujām un lapām, pēc īsta meža. Tā rosina skolotājus iekļaut vispārējās izglītības mācību priekšmetos tēmas un pasākumus, kas saistīti ar praktisko zināšanu, pieredzes un iemaņu gūšanu, kad skolēni atrodas tiešā saskarē ar mežu un apkārtējo vidi. Gaigalavas pamatskola jau sesto gadu piedalās projektā Mammadaba, kuru atbalsta AS „Latvijas Valsts meži” un kura tiek īstenota sadarbībā ar Vides izglītības fonda Latvijas pārstāvniecību.

Visa mācību gada laikā skolas dabas draugu pulciņš, sākumskolas un pamatskolas klašu skolēni mācās dabā, āra nodarbībās, piedalās rudens un pavasara apkārtnes sakopšanas talkās, izgatavo un uzliek putnu būrīšus, piedalās Meža dienās, brauc ekskursijās, kurās vairāk uzzina par meža apsaimniekošanu un kopšanu.

Gaigalavas skolēniem ļoti patīk piedalīties orientēšanās sacensībās Mammasdabas Dēka mežā, kurā var parādīt ne tikai savu fizisko sagatavotību un veiklību, bet arī zināšanas par mežu.

Īpašu paldies gribam pateikt AS „Latvijas Valsts meži” par veiksmīgi organizēto Meža dienu. 30. aprīlis daudzu 3.-9.klašu skolēnu vērtējumā bija interesantākā šī mācību gada diena. Rēzeknes meža iecirkņa vadītāja Jevģēnija Mihailova un meistara Jura Mežatuča vadībā skolēni mācījās, kā pareizi stādīt kokus: apguva prasmes darboties ar speciālu koku stādīšanas aprīkojumu, uzzināja, kāds intervāls starp stādiem jāievēro, cik dziļi tie jāstāda, rēķināja, cik stādi nepieciešami noteiktai platībai. J.Mihailovs kopā ar bērniem devās dziļāk mežā, lai palīdzētu dziedošajiem meža draugiem un izvietotu tur putnu būrus. Pēc paveiktā darba skolēnus gaidīja patīkama aktīva atpūta pie Svētiņu ezera, ko organizēja meža datu uzturēšanas speciālisti Inese Apšeniece un Ivars Seņkāns. Patika viss: ugunskurā ceptās desiņas, izzinošās spēles, stafetes, balvas. Pateicoties AS „Latvijas Valsts meži” darbiniekiem, skolēni ieguva jaunas zināšanas par mežu, tās floru un faunu, apguva jaunas lietderīgas prasmes un iemaņas.

gaigalava

Šogad īpaši ir jāatzīmē arī dalība Meža olimpiādē, kura vainagojās ar 2. vietas iegūšanu valsts līmenī. Meža olimpiādes norises vieta ir Tērvetes dabas parks, kura teritorijā arī norisinājās meža olimpiādes fināls. Neaizmirstami ir šī pasākuma mirkļi, jo starp finālā iekļuvušajām komandām bija sīva cīņa un konkurence. Rezultātā Gaigalavas pamatskolas komanda ieguva otro vietu un balvā – braucienu ar prāmi uz Stokholmu.

Gaigalavas pamatskola Mammadaba meistarklasē ieguvusi Starptautiskā vides izglītības fonda (Foundation For Enviromental Educaton – FEE) vides izglītības programmas „Izzini mežu!” diplomu. Šādi diplomi šogad tiks piešķirti 22 pasaules valstīs, kuras īsteno LEAF programmas. Latvijā 23 skolām piešķirts augstākās pakāpes diploms – Certificate of Achievement; starp tām mūsu – Gaigalavas pamatskola!

Mammadaba meistarklasi šogad pabeigušas 549 klases no 133 Latvijas skolām. Par meistariem ir kļuvuši 2943 skolēni: zeļļu titulu ir ieguvuši 1190 skolēni, bet mācekļu – 4798. Gaigalavas pamatskolas dabas draugu pulciņš, 1.-5.un 8.-9. klašu skolēni un klašu audzinātāji šī mācību gada laikā ieguva meistara diplomus un nozīmītes, 6.-7.klase – zeļļu diplomu.

Gaigalavas pamatskola ir kļuvusi par Mammadaba vēstniecību Ziemeļlatgalē. Šo godu – kļūt par mammadaba vēstniecību – ir nopelnījušas astoņas „zaļākās” republikas skolas, pierādot mīlestību pret mežu un apkārtējo vidi un vispusīgi integrējot vides izglītību skolas darbā Mammadaba meistarklases ietvaros.

Dabas draugu pulciņa skolotāja Vija Armuška.

Esam sertificēti
BM certification iso