Talka

Valsts policijas koledža (VPK) izsaka pateicību AS „Latvijas Valsts meži” par atbalstu 23. aprīļa Lielās talkas norisē, sarūpējot kokmateriālus, kas turpmāk kalpos par ērtiem un skaistiem soliņiem koledžas parka teritorijā.

VPK mācību korpusa parks jau gadiem ilgi bija zaudējis savu pievilcību, norāda koledžas pārstāvji, turklāt vecos soliņus izmantoja tikai retais. Darbi pie šīs teritorijas sakopšanas ritēja no agra rīta līdz vēlai pēcpusdienai, iekopjot trīs dobes ar rododendriem, eglītēm, tūjām, tostarp arī ar skaistu dekoratīvo vītolu. Pie apstādītajām dobēm tika demontēti vecie soli, kuru vietā tika uzstādīti jaunie soliņi.

Talkas dalībnieki vāca atkritumus un darīja citus labus darbus – labiekārtoja koledžas parka teritoriju, tīrīja bijušās Latvijas Policijas akadēmijas (LPA) laboratorijas korpusu, kura telpas plānots izmantot mācību procesā, un sakopa koledžas ieejas teritoriju. 

Esam sertificēti
BM certification iso