Pilnekrana tversana 10.04.2015 152653.bmp

CO2 pēdas nospiedums ir kopējā oglekļa dioksīda emisijas mērs, kas tieši un netieši tiek izraisīts ar darbību un tiek uzkrāts produkta dzīves ciklā. Tā ir cilvēka ietekmes uz vidi aprēķināšanas un atspoguļošanas metode. CO2 pēdu var rēķināt projektam, produktam, pakalpojumam vai visam uzņēmumam. CO2 piesaisti parasti apzīmē ar "-" zīmi, savukārt CO2 emisijas apzīmē ar "+" zīmi.

LVM rēķina savu CO2 pēdu kopš 2011. gada. LVM aprēķinu metodika ir sertificēta saskaņā ar ISO 14064-3:2006 standartu.

LVM ir viens no retajiem uzņēmumiem, kam kopējā CO2 pēda ir pozitīva, jo mežs piesaista vairāk oglekļa dioksīdu, nekā meža apsaimniekošanas darbībās tiek emitēts. LVM apsaimniekotajos mežos CO2 ekv uzkrājums ir 450 milj. tonnu, savukārt  ikgadu LVM apsaimniekotās mežaudzes augot ir piesaista 15 milj. tonnu CO2 ekv. LVM darbības rezultātā 2013. gadā kopējās emisijas bija tikai 0,13 milj. tonnu CO2 ekv.

LVM uzņēmuma emisijas rodas galvenokārt no elektrības patēriņa, degvielas patēriņa un gāzes patēriņa siltumam, kas ir 4% no kopējā emitētā apjoma, lai veiktu plānotos darbus LVM pērk ārpakalpojumu, kas rada emisijas 96% no kopējā emitētā apjoma.

Tādējādi 1 m3 sagatavotā un piegādātā apaļā kokmateriāla CO2 pēdas nospiedums ir pozitīva visā LVM ražošanas ciklā, t.i., saglabājas CO2 piesaiste 1277 kg.

 

LVM darbības CO2 pēdas mazināšanā

LVM izvirza šādas prioritātes:

 • ilgtspējīga meža apsaimniekošana:

  • ik gadus ciršanas apjoms mazāks par pieaugumu mežā;
  • pēc nociršanas mežs vienmēr tiek atjaunots.
 • lauksaimniecības zemes apmežošanas veicināšana:

  • uzņēmums iepērk meža audzēšanai piemērotu zemi un apmežo.
 • atjaunojamās enerģijas izmantošana ēkās un birojos:

  • biroju apkurei šobrīd 90% izmanto koksnes granulas, malku un šķeldu.
 • transportēšanas attālumu optimizācija:

  • darbus plāno vienuviet, lai pēc iespējas mazāk notiktu lieki braucieni, tādejādi samazinot CO2 izmešu daudzumu no transporta.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m