Pilnekrana tversana 10.04.2015 152653.bmp

 

CO2 pēdas nospiedums ir kopējā oglekļa dioksīda emisijas mērs, kas tieši un netieši tiek izraisīts ar darbību un tiek uzkrāts produkta dzīves ciklā. Tā ir cilvēka ietekmes uz vidi aprēķināšanas un atspoguļošanas metode. CO2 pēdu var rēķināt projektam, produktam, pakalpojumam vai visam uzņēmumam. CO2 piesaisti parasti apzīmē ar "-" zīmi, savukārt CO2 emisijas apzīmē ar "+" zīmi.

 

 

LVM rēķina savu CO2 pēdu kopš 2011. gada.

 

 

LVM ir viens no retajiem uzņēmumiem, kam kopējā CO2 pēda ir pozitīva, jo mežs piesaista vairāk oglekļa dioksīdu, nekā meža apsaimniekošanas darbībās tiek emitēts. LVM apsaimniekotajos mežos CO2 ekv uzkrājums ir 443 milj. tonnu, savukārt  ik gadu  LVM apsaimniekotās mežaudzes augot piesaista vidēji (2019.-2021. gadā) 11 milj. tonnu CO2 ekv. LVM darbības rezultātā 2021. gadā kopējās emisijas bija tikai 0,14 milj. tonnu CO2 ekv.

LVM uzņēmuma pašu CO2 emisijas rodas galvenokārt no degvielas patēriņa, kā arī no gāzes patēriņa siltumam, elektrības un fluorēto gāzu patēriņa, kas pavisam ir 3% no kopējā emitētā apjoma. Lai veiktu plānotos darbus, LVM pērk ārpakalpojumus, kas rada emisijas 97% no kopējā emitētā ogļskābās gāzes apjoma.

Tādējādi 1 m3 sagatavotā un piegādātā apaļā kokmateriāla CO2 pēdas nospiedums ir pozitīvs visā LVM ražošanas ciklā, t.i., saglabājas CO2 piesaiste 1278 kg.

 

 

LVM darbības CO2 pēdas mazināšanā

LVM izvirza šādas prioritātes:

 • ilgtspējīga meža apsaimniekošana:

  • ik gadus ciršanas apjoms mazāks par pieaugumu mežā;
  • pēc nociršanas mežs vienmēr tiek atjaunots.
 • lauksaimniecības zemes apmežošanas veicināšana:

  • uzņēmums iepērk meža audzēšanai piemērotu zemi un apmežo.
 • atjaunojamās enerģijas izmantošana ēkās un birojos:

  • biroju apkurei šobrīd 95% izmanto koksnes granulas, malku un šķeldu.
 • transportēšanas attālumu optimizācija:

  • darbus plāno vienuviet, lai pēc iespējas mazāk notiktu lieki braucieni, tādejādi samazinot CO2 izmešu daudzumu no transporta.

Esam sertificēti
BM certification iso