2021. gada pārskats 

 2021. gada konsolidētais gada pārskats 

 

 2021. gada pārskats (neauditēts) 

 2021. III.cet. 

 2021. II. cet. 

 2021. I. cet. 

 

 Korporatīvās pārvaldības ziņojums 2021. 

 Ilgtspējas pārskats 2021. 

 Stratēģijas izpilde 2021. 

“ Informācija par kapitālsabiedrības 2021. gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai iekļauta AS “Latvijas valsts meži” Ilgtspējas pārskatā un Korporatīvās pārvaldības ziņojumā.”

Esam sertificēti

bm sertification

iso