2020. gada (konsolidētais) 

 2020. gada 

 

 2020. gada pārskats (neauditēts) 

 2020. III. cet. 

 2020. II. cet. 

 2020. I. cet. 

 

 Ilgtspējas pārskats 2020 

 Stratēģijas izpilde 2020 

 Risku vadības politika 

 Grāmatvedības politika 

 * Informācija par kapitālsabiedrības 2020. gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai iekļauta AS “Latvijas valsts meži” Ilgtspējas pārskatā.

Esam sertificēti

bm sertification

iso