2019. gada (konsolidētais) 

 2019. gada 

 

 2019. gada pārskats (neauditētais) 

 2019. III. cet. 

 2019. II. cet. 

 2019. I. cet. 

 

 Stratēģijas izpilde 2019 

 Ilgtspējas pārskats 2019 

* Informācija par kapitālsabiedrības 2019. gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai iekļauta AS “Latvijas valsts meži” Ilgtspējas pārskatā.

Esam sertificēti

bm sertification

iso