Latvāņi

Sasnovska latvānis ir invazīva suga, kas agresīvi pārņem lauksaimniecībā izmantojamās zemes, infrastruktūras objektus, meža jaunaudzes un citas vietas, vienlaicīgi apdraudot cilvēka veselību, ja tas bijis saskarē ar šo augu un uz tā ādas nonākusi latvāņa sula. Latvijas Republikas likumdošana nosaka, ka katram zemes īpašniekam ir pienākums veikt pasākumus, lai iznīcinātu uz viņa zemes augošos latvāņus un nepieļautu to saaudžu atjaunošanos. Latvāņa ierobežošanā iespējams lietot dažādas metodes, bet efektīvākās no tām ir integrētās metodes, kad augu aizsardzības līdzekļi- herbicīdi, tiek lietoti tā, ka tie negatīvi iedarbojas  uz latvāni, bet pārējās platībā augošās augu sugas paliek neskartas un ātri pārņem no latvāņa atkaroto platību. Dzīves telpas konkurences izmantošana ir efektīvākā latvāņa ierobežošanas metode. Lai to realizētu, nepieciešamas plašas zināšanas gan lauksaimniecībā, gan mežsaimniecībā un augu aizsardzībā.