Atjaunoto meža platību aizsardzība pret meža bojājumiem. Tiek lietoti augu aizsardzības līdzekļi-repelenti (briežveidīgo bojājumu mazināšanai skujkoku jaunaudzēs), insekticīdi (smecernieku bojājumu novēršanai), kas tiek smērēti vai izsmidzināti  uz kociņiem.

Feromonu slazdu izlikšana. Paredzēti konkrēta kaitēkļa viena dzimuma īpatņu izķeršanai.

Bioloģisko pasākumu veikšana. Putnu būru izvietošana skujgrauzēju kaitēkļu riskam pakļautās mežaudzēs, skudru ligzdu pārvietošana un to aizsardzība.

Pārējie meža aizsardzības pasākumi. Mehānisku aizsardzības līdzekļu lietošana dažāda veida mežaudžu bojājumu novēršanai (aizsargžogi, koku stumbru aizsardzības līdzekļi u.c.)