Profesionālā darba pieredze:

Kopš 2015. gada –SIA “VMF Latvia”, padomes loceklis

Kopš 2004. gada –SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstība institūts”, padomes loceklis

Iepriekšējā profesionālā darba pieredze:

AS “Latvijas valsts meži” stratēģiskās attīstības vadītājs, padomnieks attīstības jautājumos, mežsaimniecības direktors, valdes loceklis. Strenču virsmežniecības virsmežzinis. Galvenais mežzinis Strenču mežrūpniecības saimniecībā.

Izglītība:

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, maģistra grāds, mežsaimniecības inženieris.

Amati citās kapitālsabiedrībās:

SIA "VMF Latvia", padomes loceklis;

SIA "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstība institūts" , padomes loceklis.