Pilnvaru termiņš: 

no 03.03.2023. līdz brīdim, kad AS “Latvijas valsts meži” akcionāru sapulce padomes locekļu amatā ievēlē kandidātus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā, bet ne ilgāk kā vienu gadu.

 

Profesionālā darba pieredze:

Pašlaik: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Valsts Pārbaudījumu komisijas loceklis profesionālajā pamatstudiju programmā “Mežinženieris”

2019. – pašlaik: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Koksnes plūsmas datu centrs”, padomes loceklis

2017. – pašlaik: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Meža fakultātes Padomnieku konventa loceklis

2017. – pašlaik: biedrību “Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība” un “Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība”, vienotās konsultatīvās padomes dalībnieks bez balsstiesībām

2016.–2021. AS “Latvijas valsts meži”, padomes loceklis

2015. – pašlaik: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VMF LATVIA”, padomes priekšsēdētāja vietnieks

2014. – pašlaik: Idealla foreningar IC EFOL, International Committee of the European Foresters Orienteering Championships, prezidents

2011.–2015. AS “Latvijas valsts meži”, stratēģiskās attīstības vadītājs

2004.–2022. SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, padomes loceklis

2002.–2011. AS “Latvijas valsts meži”, padomnieks attīstības jautājumos

1999.–2002. AS “Latvijas valsts meži”, Mežsaimniecība, direktors, valdes loceklis

 

Izglītība:

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, mežsaimniecības inženiera kvalifikācija

Lēmums par iegūtās augstākās izglītības pielīdzināšanu: Akadēmiskās informācijas centrs 15.11.2019. atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 142, 28.02.2012. “Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība" ar lēmumu Nr. 142/33766 pielīdzinājis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas diploma piešķirto kvalifikāciju maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai.

 

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav