Pilnvaru termiņš: 16.11.2021. - 15.11.2026.

Ieņemamais amats šobrīd:

AS “Latvijas valsts meži” padomes loceklis.

Iepriekšējā profesionālā darba pieredze:

Iepriekš bijis Satiksmes ministrijas valsts sekretāra amatā, veicis Ventspils brīvostas pārvaldes valdes locekļa pienākumus, Rīgas brīvostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. Bijis VAS “Latvijas dzelzceļš” viceprezidents iepirkumu un projektu vadības jautājumos, kā arī valdes loceklis VAS Starptautiskā lidosta “Rīga”.

Izglītība:

Latvijas Universitāte, tiesību zinātņu maģistra grāds valsts tiesībās.

Biznesa augstskola “Turība”, tiesību zinātņu maģistra grāds komerctiesībās.

Amati citās kapitālsabiedrībās:

SIA “Rīgas Brīvostas Flotevaldes loceklis.

Atbilstība neatkarīga padomes locekļa kritērijiem:

Atbilst