Profesionālā darba pieredze:

Kopš 2016. gada – Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, direktors

Kopš 2010. gada – Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, vadošais pētnieks.

Iepriekšējā profesionālā darba pieredze:

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” direktora vietnieks, direktors, pētnieks, projekta vadītājs, zinātniskais asistents. AS "Latvija valsts meži" meža apsaimniekošanas speciālists, meža apsaimniekošanas un plānošanas vadītājs, meža apsaimniekošanas, mežkopības, meža infrastruktūras speciālists. Strādājis arī Valsts meža dienestā par mežkopības sektora vadītāju.

Izglītība:

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava’’, Latvijas Lauksaimniecības universitātes doktorantūra, mežzinātņu doktors (Dr. silv.)

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, mežsaimniecības inženieris, mežzinātņu bakalaurs un mežzinātņu maģistrs.