29 • 09 • 2003

“Latvijas valsts meži” izsludina konkursus mežizstrādes un transporta pakalpojumu sniedzējiem

Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži” (LVM), turpinot šogad uzsākto apaļo kokmateriālu sortimentu tirdzniecību no valsts mežiem, saskaņā ar zemkopības ministra un Ministru prezidenta rīkojumiem, 2004. gadā ir jāpārdod un jāpiegādā pircējiem 760 tūkstoši kubikmetru apaļo kokmateriālu sortimentu.

“Latvijas valsts meži” izsludina konkursus mežizstrādes un transporta pakalpojumu sniedzējiem

Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži” (LVM), turpinot šogad uzsākto apaļo kokmateriālu sortimentu tirdzniecību no valsts mežiem, saskaņā ar zemkopības ministra un Ministru prezidenta rīkojumiem, 2004. gadā ir jāpārdod un jāpiegādā pircējiem 760 tūkstoši kubikmetru apaļo kokmateriālu sortimentu.

Lai nākamgad realizētu šo uzdevumu, LVM 26. septembrī ir izsludinājusi konkursu par mežizstrādes darbu veikšanu ar piegādi līdz ceļam 2004. gadā. Paredzamais iepirkuma priekšmets ir kokmateriālu sagatavošana kailcirtē un meža kopšana, izstrādājot krājas kopšanas cirtes, un sagatavoto kokmateriālu pievešana līdz ceļam. Konkursa priekšmets ir sadalīts 14 iepirkuma daļās, dodot iespēju konkursā piedalīties plašam uzņēmēju lokam.

“Latvijas valsts meži” vienlaikus izsludina arī konkursu par sagatavoto apaļo kokmateriālu sortimentu iekraušanu un transportēšanu no augšgala krautuvēm līdz pasūtītāja norādītajām piegādes vietām. Šī konkursa priekšmets tiek sadalīts 17 iepirkuma daļas.

Līdz ar to 2004. gadā par LVM partneriem pakalpojumu sniegšanā varētu kļūt līdz pat 14 mežizstrādātāju un 17 pārvadātāju uzņēmumu. Salīdzinājumam - 2003. gadā mežizstrādes pakalpojumus sniedza 8, bet piegādes - 6 uzņēmumi.

Konkursus šādu pakalpojumu veikšanai apaļkoksnes tirdzniecības projekta ietvaros “Latvijas valsts meži” izsludina jau otro gadu. LVM „Apaļkoksnes piegādes” direktors Andris Balodis uzskata, ka, realizējot šo projektu, valsts uz izdevīgiem noteikumiem iegūst uzticamus un drošus sadarbības partnerus, savukārt uzņēmēji - ilglaicīga un prognozējama biznesa iespējas.

Konkursu uzvarētāji kļūs zināmi novembra beigās un darbu tie varēs uzsākt no 2004. gada janvāra pēc līgumu noslēgšanas ar LVM.

P.S. Ar izsludināto konkursu materiāliem var iepazīties sadaļā Aktualitātes-Konkursi vai Apaļokoksnes piegādes-Pārdošana, Mežizstrāde, Pārvadājumi.

 PP_apalkoki.doc