12 • 09 • 2003

„Latvijas valsts meži” tuvāko piecu gadu laikā plāno uzbūvēt aptuveni 3000 km meža ceļu

Aizvakar Tukuma rajona Pūrē notika valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” (LVM) organizētā preses konference, kurā žurnālisti tika iepazīstināti ar LVM plāniem meža ceļu būvei un rekonstrukcijai. Preses konferences norises vietā Pūrē žurnālisti varēja apskatīt šovasar uzbūvēto jauno Vārpu meža ceļu.

„Latvijas valsts meži” tuvāko piecu gadu laikā plāno uzbūvēt aptuveni 3000 km meža ceļu

Aizvakar Tukuma rajona Pūrē notika valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” (LVM) organizētā preses konference, kurā žurnālisti tika iepazīstināti ar LVM plāniem meža ceļu būvei un rekonstrukcijai. Preses konferences norises vietā Pūrē žurnālisti varēja apskatīt šovasar uzbūvēto jauno Vārpu meža ceļu.

Saskaņā ar Latvijas meža politiku valstij piederošajos mežos LVM pienākums ir palielināt meža vērtību. Investīcijas meža infrastruktūrā, tātad arī ceļu rekonstrukcijā un būvniecībā, ir viens no galvenajiem faktoriem, kas palielina meža tīro tagadnes jeb kapitāla vērtību. Meža kapitāla vērtība ir atkarīga no kokmateriālu pievešanas izmaksām (no cirsmas līdz ceļam). Palielinot meža ceļu tīkla blīvumu, pievešanas izmaksas samazinās, un tas veicina meža kapitāla vērtības pieaugumu.

LVM aprēķinājusi, ka desmit gadu laikā, uzbūvējot, piemēram, 4200 km meža autoceļu, meža kapitālā vērtība tikai no pievešanas izmaksu samazinājuma pieaugs par 56,1 miljoniem latu jeb 2,1 procentu. Uzbūvējot 6100 km meža autoceļu, meža kapitālā vērtība palielināsies 97,9 miljoniem latu jeb 3,6 procentiem, bet, uzbūvējot 9800 km ceļu, meža kapitāla vērtības pieaugums būs 113,9 miljoni latu jeb 4,2 procenti.

LVM struktūrvienības „LVM Mežs” direktors Edvīns Zakovics informēja, ka kopš 2000. gada LVM rekonstruējuši un izbūvējuši vairāk nekā 600 km meža ceļu. Laikā no 2000. gada līdz 2003. gadam investīciju apjoms meža autoceļu būvniecībā ir pieaudzis no 0,19 miljoniem latu līdz 3,86 miljoniem latu. Saskaņā ar izstrādāto stratēģiju LVM laika posmā no 2003. gada 2007. gadam plāno izbūvēt un rekonstruēt meža ceļus gandrīz 3000 km kopgarumā. Turpmākajos gados investīciju apjomu plānots palielināt, un 2007. gadā investīcijas meža ceļu būvē jau varētu sasniegt 10,8 miljonus latu. „Mērķis, ko vēlamies sasniegt, investējot meža ceļu būvēšanā, – lai jebkura cirsma, kas atrodas valsts mežos, nebūtu tālāk par 800 m no pievešanas ceļiem,” uzsvēra Zakovics.

LVM Zemgales mežsaimniecības direktors Ilgonis Rozītis preses konferencē minēja vienu no problēmām meža ceļu būvniecībā: „Strauji pieaugošie darba apjomi mūsu sludinātajos meža ceļu būves un rekonstrukcijas konkursos liek bažīties, vai ceļu būves firmām pietiks jaudu plānoto darbu paveikšanai. Darbi prasa specifiskas zināšanas un tehniku, kas jāattīsta jau laikus. LVM vārdā aicinu Latvijas ceļu būvniekus nopietni domāt par šīs problēmas risināšanu, jo LVM stratēģija ir nosprausta jau līdz 2007. gadam un tā paredz, ka ceļus būvēsim aizvien vairāk. Ceru, ka mūsu ceļu būvētāji būs gatavi šos darbus paveikt.”

Savukārt SIA “Meliorceltnieks” direktors Andrejs Rozītis ir apmierināts ar paveikto un arī uz nākotni raugās cerīgi: „Ar „Latvijas valsts mežiem” sadarbojamies jau ne pirmo gadu un esam ļoti apmierināti par iespēju piedalīties meža infrastruktūras izbūves konkursos. Jo kopš 1994. gada esam atdalījušies no Tukuma Meliorācijas PMK un maize mums, būvniekiem, šos gadus nav bijusi viegla. LVM izstrādātā stratēģija dod arī mums skaidras attīstības perspektīvas nākotnei. Pašlaik sadarbības līgumi ar LVM nodrošina 20% no mūsu uzņēmuma apgrozījuma. Konkrēti Vārpu ceļa būvniecībā tika nodarbināti 15 uzņēmuma darbinieki.”

LVM valdījumā esošos valsts mežus kopumā pašreiz apkalpo 13 500 km autoceļu, no kuriem 2715 km ir valsts autoceļi, 2210 km – pašvaldību autoceļi, bet 8625 km – LVM autoceļi. Kopējais meža ceļu blīvums uz 100 ha meža LVM apsaimniekotajos mežos ir 1 km. Salīdzinājumam, Vācijā meža ceļu blīvums uz 100 ha meža ir 3,6 km, Skandināvijā – 3 km, bet Krievijā – 0,15 km.

 Mezu_celi_relize.doc