14 • 08 • 2003

Grāmatas “Medījamo ūdensputnu noteicējs” atvēršanas svētki Jaunmoku pilī

Trešdien, 13. augustā, Jaunmoku pilī valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (LVM) organizēja profesora, zinātņu doktora, LZA korespondētājlocekļa, LU Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijas vadītāja un LOB prezidenta Jāņa Vīksnes grāmatas „Medījamo ūdensputnu noteicējs” atvēršanas svētkus.

Grāmatas “Medījamo ūdensputnu noteicējs” atvēršanas svētki

Jaunmoku pilī

Trešdien, 13. augustā, Jaunmoku pilī valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (LVM) organizēja profesora, zinātņu doktora, LZA korespondētājlocekļa, LU Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijas vadītāja un LOB prezidenta Jāņa Vīksnes grāmatas „Medījamo ūdensputnu noteicējs” atvēršanas svētkus.

Grāmata ir izdota 10 tūkstošos eksemplāru, no kuriem lielākā daļa tiek nodota Valsts meža dienesta (VMD) darbiniekiem un Latvijas medniekiem. Ūdensputnu noteicējs ir pirmais šāda veida izdevums, kas paredzēts izmantošanai lauka apstākļos un tāpēc iespiests uz ūdenī nemirkstoša papīra. Grāmatā ir katrai sugai veltīts viens atvērums, vienā pusē sniegts attiecīgās sugas putna attēls dabā, informācija, kā šo sugu dabā atšķirt no citām līdzīgām, kā arī vairāki dažāda vecuma un dzimuma nomedīto putnu attēli. Otrā atvēruma pusē sniegti attēli ar attiecīgās sugas putnu spārniem, kā arī apskatāmi citi detaļattēli ar norādītām atšķirībām. Noteicējs atvieglos nomedītā putna noteikšanu, kā arī, izglītojot medniekus, samazinās medīt aizliegtu putnu nomedīšanas gadījumus.

Grāmatas atvēršanas pasākumā LVM viceprezidents Arnis Melnis, VMD ģenerāldirektora vietniece Baiba Rotberga un Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA) prezidents Elmārs Švēde parakstīja vienošanos par jaunizdotās grāmatas izplatīšanu un novadīšanu līdz medniekiem, mežsargiem, mežziņiem un citiem medību uzraudzītājiem, arī medību eksaminācijas komisiju locekļiem.

“Medījamo ūdensputnu noteicēja” autors un LVM gādājuši, lai katram medniekam noderīgā grāmata iznāktu pirms pīļu medību sezonas, kas šogad tiks atklāta 16. augustā plkst. 16.

Ar cieņu,

Tomass Kotovičs, Komunikācijas daļas vadītājs

7805432, 9408866

Papildu informācija:

Jaunmoku pilī parakstītās vienošanās tekstu skat. klātpievienotajā dokumentā.

 vienosanas.jpg 

 PP_gramata.doc