09 • 03 • 2021

Atrasta jauna jūras ērgļu ligzda

juras erglis lidojuma

Pateicoties vērīgam dabā gājējam,  kurš pastaigājoties pamanījis no ligzdas izlidojam neierasti lielu putnu, Kurzemē atrasta jauna jūras ērgļu ligzda. Sākotnēji ligzdas atradējs Arnis domājis, ka pamanījis ērgli, tāpēc neilgi pēc ligzdas ievērošanas sazinājās ar AS "Latvijas valsts meži" (LVM) vecāko vides ekspertu Uģi Bergmani, lai par neparasto atradumu uzzinātu vairāk.

“Tā kā man šajā pusē ir lauki, pagājušajās brīvdienās devos pastaigā. Pēkšņi pamanīju no ligzdas izlidojam ļoti lielu putnu ar milzīgiem spārniem! Tik lielu putnu iepriekš nebiju redzējis. Tad arī ievēroju kokā ligzdu. Domāju, ka putni to sākuši veidot tikai tagad, jo iepriekš ligzdu tur nebiju pamanījis. Dodoties pastaigā nākamajā dienā, redzēju turpat tuvumā gaisā riņķojam jau divus putnus,” par ligzdas pamanīšanu stāsta Arnis.

“Jūras ērgļu skaits pēdējās desmitgadēs arī Latvijā ir ievērojami pieaudzis, visvairāk tie sastopams tieši Kurzemē. Parasti šie ērgļi ligzdo ūdenstilpju tuvumā, jo tie pārtiek no zivīm un ūdensputniem. Līdz ar skaita palielināšanos, tie apgūst arvien jaunas teritorijas un biežāk sāk ligzdot attālināti no ūdeņiem. Viena no sugas īpatnībām ir ligzdošana izcirtumos, kur tie iecienījuši ekoloģiskos kokus – šādās vietās Latvijā ligzdo vairāk nekā viena trešā daļa no visiem jūras ērgļiem. Jūras ērgļi ir ziemotāji – tie uzturas ligzdošanas rajonā visu gadu. Jau marta pirmajā pusē, kad mežus un laukus dažkārt vēl klāj sniegs un ārā valda sals, ligzdā tiek iedētas 1 līdz 3 olas. Šajā periodā mežsaimnieciskā darbība ligzdu tuvumā nav veicama,” skaidro Uģis Bergmanis.

atrasta jauna ligzda

Arī šo tikko atrasto ligzdu jūras ērglis ierīkojis meža atjaunošanas cirtē saglabātajā ekoloģiskajā kokā. Mežizstrādes procesā LVM izcirtumā atstāj neskartus ekoloģiskos kokus (dzīvi koki, vecākie, lielākie) ar mērķi nodrošināt bioloģiski vecu koku klātbūtni mežā, tādējādi veidojot dzīvesvietu tiem meža iemītniekiem, kas piemērojušies dzīvei vecos kokos. Ekoloģiskie koki izcirtumos tiek atstāti gan pa vienam, gan tiek veidotas ekoloģisko koku grupas.

LVM izsaka pateicību Arnim, kurš tūdaļ par savu atradumu ziņoja LVM. Arī citi dabas draugi aicināti ziņot par valsts īpašumā esošajos mežos atrastām lielām putnu ligzdām. Valsts mežos tiek aizsargātas gan retās putnu un citu dzīvnieku sugas, gan to dzīvotnes un nozīmīgie biotopi. Vietās, kur ligzdo aizsargājamie putni – melnais stārķis, visi Latvijā ligzdojošie ērgļi un citas sugas, tiek ierobežota vai pilnībā pārtraukta mežsaimnieciskā darbība, un sugas aizsardzības nolūkos tiek veidoti mikroliegumi.

Lasīt vairāk: