27 • 12 • 2018

"LVM Zemes dzīles" laboratorija iegūst akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas statusu

img 20181211 wa0007

Šī gada vasarā Salaspilī tika atklāta AS "Latvijas valsts meži" (LVM) struktūrvienības "Zemes dzīles" laboratorija. Laboratorijas izveides mērķis ir paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju zemes dzīļu jomā, operatīvi un ar saviem resursiem testējot ne tikai derīgo izrakteņu ieguves vietās iegūtos minerālos materiālus, bet arī meža infrastruktūras būvniecības objektos izmantoto būvmateriālu kvalitāti.

2018. gada 14. un 15. novembrī valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (LATAK) veica akciju sabiedrības "LVM Zemes dzīles" minerālo materiālu testēšanas un pētniecības laboratorijas ("LVM Zemes dzīles" laboratorija) sākotnējās novērtēšanas procedūru. Novērtēšanas rezultātā secināts, ka "LVM Zemes dzīles" laboratorija ir izpildījusi Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumu Nr. 1059 “Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību” prasības un laboratorijai 2018. gada 10. decembrī piešķirta akreditācija atbilstībai standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences prasības” prasībām nereglamentētajā akreditācijas sfērā – minerālo materiālu paraugu ņemšana, fizikālā, mehāniskā un ķīmiskā testēšana.

dsc 4045

"LVM Zemes dzīles" laboratorija akreditētajā sfērā veic minerālo materiālu un to maisījumu paraugu ņemšanu, granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta, Proktora blīvuma un filtrācijas koeficienta, ūdens absorbcijas, drupināto vai lauzto un pilnīgi noapaļotu daļiņu procentuālā daudzuma un Metilēnzilās vērtības noteikšanu.

Akreditācija ir nacionālās akreditācijas institūcijas veikta atestācija par atbilstības novērtēšanas institūcijas kompetenci un spēju veikt specifiskas atbilstības novērtēšanas darbības. Akreditācija ir kā trešās puses neatkarīgs novērtējums. Līdz ar to akreditācija apliecina, ka laboratorija ir kompetenta un spēj veikt testēšanu atbilstoši konkrētām testēšanas metodēm. Akreditētā darbības sfēra tiek definēta katras atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas apliecības pielikumā.

Latvijā akreditācijas funkcijas veic valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs". Informācija par Latvijā akreditētām atbilstības novērtēšanas institūcijām pieejama LATAK mājaslapā.

Līdz šim laboratorija jau veikusi vairāk nekā 500 minerālo materiālu testus, bet pašlaik laboratorija sniedz iekšējos pakalpojumus tikai uzņēmuma vajadzībām LVM biznesa virzieniem. "LVM Zemes dzīles" 2019. gadā ir plānots pakāpeniski uzsākt laboratorijas pakalpojumus sniegt arī citiem interesentiem.

Lasīt vairāk: