19 • 12 • 2018

Turpinās minerālo materiālu un to maisījumu ieguve LVM derīgo izrakteņu ieguves vietās

karjers ziema 1

Neskatoties uz sniega uz sala perioda iestāšanos visā Latvijas teritorijā, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) derīgo izrakteņu ieguves vietās tiek turpināta minerālo materiālu ieguve no slāņa, kā arī no sagatavoto maisījumu krautnēm.

Šobrīd, dēļ sausā rudens, kamēr nav iestājies ilgstošs sals un dziļš sniegs, vietās, kur nav ieguve no ūdens, ir iespējama arī kontrolēta minerālo materiālu maisījumu ražošana atbilstoši būvizstrādājumu reglamentētās sfēras sistēmai ”2+” saskaņā ar standartu EN 13242:2002+A1:2007 “Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem ceļu būvniecībai un ceļu konstrukcijām”.

Minerālo materiālu maisījumu ražošana norisinās:

  • Derīgo izrakteņu ieguves vietā “Deviņziedi”, Balvu novads, Krišjāņu pagasts, kur tiek ražots minerālo materiālu maisījums 0/32s;
  • Derīgo izrakteņu ieguves vietā “Ošinieki”, Jēkabpils novads, Ābeļu pagasts, kur tiek ražots drupināts minerālo materiālu maisījums.

karjers ziema 2

Interesentus aicinām sekot līdzi mājaslapā publicētajai informācijai un piedāvājumam.

LVM apsaimniekošanā ir vairāk nekā 100 derīgo izrakteņu ieguves vietas, kuras atrodas visā uzņēmuma teritorijā, gan vārda tiešākajā nozīmē "dziļi mežā", gan tuvāk apdzīvotām vietām. Atradņu izveides vietas ir rūpīgi izvēlētas, lai neradītu risku videi, taču vienlaicīgi apmierinātu uzņēmuma un tautsaimniecības vajadzības pēc minerālajiem materiāliem un to maisījumiem.

Lasīt vairāk: