17 • 12 • 2018

AS "Latvijas valsts meži" noslēdz sadarbības vienošanos ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem

memorands

13. decembrī AS “Latvijas valsts meži” (LVM) prezidents Roberts Strīpnieks un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš Aizsardzības ministrijā parakstīja sadarbības vienošanos, lai sekmētu militāro mācību norisi, vienlaicīgi ievērojot mežu apsaimniekošanas, aizsardzības un sociālās intereses, kā arī vides prasības. (Foto: Nacionālie bruņotie spēki)

"Gandrīz 200 gadus atpakaļ mežu nozare – mežsardze veidojās no militārās struktūras un ilgu laiku tā bija bruņoto spēku apakšstruktūrvienība, kas nodarbojās ar resursu sagādi militārām vajadzībām. Pat vēl nesenā pagātnē, vērojot mežsardzes formas tērpus, tajās varēja ievērot flotei raksturīgas atzīmes uz piedurknēm un tā pēctecība tika iznesta cauri gadu simtiem. Tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ, pat nerunājot par akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži”, bet mežu nozari kopumā, – pavisam neilgu laiku atpakaļ tika noteikts, ka tās pamatuzdevums ir veidot sakoptu, pārtikušu un neatkarīgu valsti. Mēs esam gatavi paši uzņemties iniciatīvu, būt jums blakus, būt aiz jums un, ja vajadzīgs, būt pirms jums, lai jūs varētu izpildīt visos tos uzdevumus un tos izaicinājumus, kādi stāv Nacionālo bruņoto spēku priekšā," tā, parakstot vienošanos, pauda LVM prezidents Roberts Strīpnieks.

Šāda savstarpēja vienošanās nepieciešama, lai veiksmīgāk plānotu NBS mācību pasākumus pirms to rīkošanas, netraucējot drošai meža apsaimniekošanai un infrastruktūras objektu būvniecībai, kā arī nodrošinātu, ka mācības norit saskaņā ar dabas aizsardzības prasībām, nepārkāpjot aizsargājamās dabas teritorijas vai vides un dabas resursu aizsargjoslas, piemēram, novēršot situācijas, kad mācībās izmantotā salūta munīcija traucē aizsargājamām putnu sugām ligzdošanas laikā. Turklāt, šāda vienošanās turpmāk ļaus veiksmīgāk koordinēt NBS plānoto mācību gaitu ar citu pasākumu vai pat citu militāro mācību norisi, ievērojot to, ka konkrētā meža teritorijā var atrasties dažādu citu iepriekš pieteiktu organizētu pasākumu dalībnieki (sporta sacensību dalībnieki, piedzīvojumu pārgājienu dalībnieki, mednieki u.c.).

"Valsts aizsardzības spēju stiprināšanai NBS vajadzībām esam nodevuši jau ap 5000 hektāru zemes Ādažos un vēl 5000 hektāru tiks nodoti Alūksnē un Daugavpilī, kā arī citu nelielo objektu attīstībai. Mēs atbalstām NBS visos mūsu iespējamos veidos. Tāpēc svarīgi bija vienoties par skaidriem sadarbības principiem, izmantojot gan LVM, gan arī NBS resursus," skaidro LVM Nekustamo īpašumu pārvaldes vadītājs Valdis Kalns, piebilstot, ka nākamgad plānoto NBS mācību skaits pārsniegšot 200 pasākumus.

Noslēgtā sadarbības vienošanās arī nosaka, ka NBS un LVM ir vienojušies par saskaņotām darbībām, lai nodrošinātu militārās mācības, ievērojot ierobežojumus darbībām mežā. Noslēgtā vienošanās veicinās militāro mācību izkliedi visā valsts teritorijā, atslogojot līdz šim visintensīvāk izmantotās teritorijas, kuras ir būtiskas arī sabiedrības rekreācijas interesēm.

Lasīt vairāk: