20 • 12 • 2017

Skolēni debatē par situāciju meža nozarē

Zalas majas 22

Gūstot vērtīgu pieredzi un jaunas zināšanas par līdz šim nepētītiem jautājumiem, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas debašu kluba komanda piedalījās biedrības “Zaļās mājas”, AS “Latvijas valsts meži” (LVM), un Rīgas pašvaldības uzņēmuma “Rīgas meži” rīkotajās debatēs.

Debatēs apspriestais temats bija “Vai Latvijas iedzīvotāji var būt lepni par valsts meža nozari?”. Pozīcijas viedokli, ka iedzīvotāji par to var lepoties, pārstāvēja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēni Roberts Kustavus, Emīls Azanda un Anete Biķe, kuri kā dažus no saviem argumentiem minēja mežu platības, kas turpina pieaugt, ekonomiskos rādītājus, nepieciešamību saprātīgi izmantot valsts rīcībā esošos resursus, pieprasījuma pēc konkurētspējīgiem un zinošiem speciālistiem veicināšanu un citus.

Zalas majas 20

Opozīcijas viedokli pārstāvēja Valdemārs Felcis, Roberts Ozols un Elīna Strade. Arī šī komanda bija rūpīgi gatavojusies un savu viedokli atspēkoja ar apgalvojumiem par ciršanas kaitējumu bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai, ieviesto kultūru neizturību pret slimībām utt. Kā atzina opozīciju veidojošie jaunieši, masu mēdijos nereti izskan negatīvi viedokļi par meža nozari Latvijā un par to, kā tiek saimniekots mežos, bet lasot cītīgāk, varot secināt, ka tikai maza daļa no šīm negatīvajām un nozari nomelnojošām ziņām ir vērā ņemamas, jo lielākoties tās ir bez satura, pierādījumiem un pētījumiem, tikai skaļi pateikti mīti un viltus ziņas.

Zalas majas 24

Debates vērot bija ieradušies arī skolēni no Ogres Tehnikuma un Rīgas Igauņu pamatskolas. Pasākuma laikā katram debašu vērotājam un dalībniekam tika dota iespēja tiešsaistes balsojumā izteikt viedokli par to, kuras komandas teiktajam tie piekrīt. 80% klātesošo norādīja, ka ir vienisprāti ar komandu, kura apgalvoja, ka Latvijas iedzīvotāji ar meža nozari var lepoties, taču tikai 20% apmeklētāju viedoklis sakrita ar opozīcijas pārstāvju izteikto.

Pēc debašu noslēguma ikvienam klātesošajam bija iespēja uzdot sevi interesējošos jautājumus par norisēm meža nozarē. Uz jautājumiem, kas izskanēja no publikas, atbildēja gan Rīgas valsts 1. ģimnāzijas skolēni, gan biedrības “Zaļās mājas” valdes loceklis Kristaps Ceplis. Pozitīvā atmosfērā jautājumu laiks izvērtās par produktīvu diskusiju, kuras laikā ikviens klātesošais guva jaunas zināšanas par esošo situāciju Latvijas mežos.

Zalas majas 34

Pēc aktīvās diskusijas visiem klātesošajiem bija iespēja apmeklēt SIA “Rīgas meži” rīcībā esošo kokzāģētavu “Norupe”. Tur kopā ar kokzāģētavas vadītāju Andri Bērziņu apmeklētāji varēja iepazīt kokmateriālu apstrādes ciklu. Ekskursijas noslēgumā uzņēmuma veidotajā “Zaļajā klasē” notika saruna par zāģētavas ikdienas darbu, kā arī par ikkatru interesējošo jautājumu, piemēram, kādus kokus “Norupe” izmanto produkcijas ražošanai, kā tiek pilnībā izmantots kokmateriāla potenciāls utml.