19 • 05 • 2015

Meža dienā tiekas meža apsaimniekotāji un koksnes pārstrādātāji

Meza dienas klientii

Maija sākumā AS „Latvijas valsts meži” (LVM) aicināja uzņēmuma klientus – koksnes pircējus un pārstrādātājus – piedalīties Meža dienas pasākumā Tomes apkaimē, lai stāstītu un rādītu par uzņēmuma darbību citā gaisotnē – ārpus ierastajām sanāksmēm.

Meža dienām Latvijā ir jau senas tradīcijas. 1930. gada pavasarī tika aizvadītas pirmās Meža dienas, kas kļuva par kopīgiem „apstādīšanas un izdaiļošanas svētkiem” ar meža sēšanas, stādīšanas un kopšanas darbiem. Jau tad netrūka priekšlasījumu un ekskursiju, sabiedrisko ēku, ceļu un lauku māju apstādīšanas darbu. LVM turpina Mežu dienu aizsākto tradīciju „izglītot un izdaiļot”, ne tikai piedāvājot klientu Meža dienā veikt stādīšanas darbus, bet arī iepazīstinot klātesošos ar LVM saimniecisko darbību – meža kopšanu un atjaunošanu – tuvākajās mežaudzēs.

„LVM Koksnes produktu ražošana un piegāde" direktors Andris Balodis norāda: „Šis ir pirmais gads, kad mainām pieeju un Meža dienu ietvaros vairāk stāstām, izglītojam un rādām, kā saimniekojam un strādājam, lai, jums, mūsu klientiem, būtu labāk saprotams, kādas rūpes un zināšanas nepieciešamas, lai koks izaugtu par vērtīgu un pārstrādei piemērotu produktu.”

Dalībnieki iepazīstinās ar LVM pieredzi meža ceļu būvniecībā un uzturēšanā un jauniegūtās zināšanas izmantoja praktiski tuvākajās mežaudzēs, nosakot, vai noteiktā platībā papildus dabiskajai atjaunošanai ir nepieciešama arī papildus meža stādīšana. Virknei pasākuma dalībnieku tā bija gana interesanta un arī jauna pieredze. Par vēl nebijušu piedzīvojumu dažiem Meža dienas dalībniekiem izvērtās arī pasākuma otrā daļa – jauna priežu meža stādīšana.

Meža dienas dalībnieku iespaidi:

„Šodien varējām vairāk stādīt, jo teorija katru dienu ir kabinetā. Bija interesanta diskusija par infrastruktūras jautājumiem, un piekrītu viedoklim, ka daudzus meža ceļus vajadzētu slēgt ar barjerām,” norāda Varis Sīpols, SIA „Billerudkorsnas Latvia", piebilstot, ka tādā gadījumā būtu mazāk atkritumu mežā, turklāt sēņot var doties ar kājām, pie katras sēnes nepiebraucot ar auto. „Kopumā šodien ir vērtīgi pavadīta diena, jo mežā var atpūsties, ne tikai sēžot uz celma. Ar nozares cilvēkiem biežāk tiekos sapulcēs, bet mežā tomēr ir cita saruna, un tāpēc šādus pasākumus vajadzētu organizēt biežāk,” atzīst I. Lauders.

„Mūsu uzņēmums ir lielākais plātņu ražotājs pasaulē un Baltijas valstīs lielākais koksnes patērētājs. Pārstrādājam tieši mazvērtīgo koksni – malku, šķeldu, papīrmalku – visu, kas nav zāģbaļķi.  Man patīk, kā strādā AS „Latvijas valsts meži” un kā tiek organizēti šādi pasākumi, tāpēc vienmēr labprāt tajos piedalos, jo šeit var ne tikai satikt kolēģus neformālā gaisotnē, bet arī uzzināt ko jaunu. Šodien bija vērtīgi uzzināt par meža audzēšanu, jo ikdienā strādāju ar mēbeļu ražošanas jautājumiem, kas tomēr ir cita sfēra,” par dienas iespaidiem dalās Ivars Lauders no uzņēmuma SIA „Kronospan Riga", novērtējot iespēju satikties ar citu uzņēmumu pārstāvjiem  un apmainīties viedokļiem.

„Pasākums ir ļoti korekts, un tādus vajag organizēt biežāk. LVM ir vienīgais uzņēmums, kas nozarē strādā, nodrošinot saikni no dabas līdz iedzīvotājiem, pildot arī visas sociālās funkcijas. Pats esmu mežsaimnieks jau trešajā paaudzē, tāpēc pārsvarā visas šodien pārrunātās lietas bija zināmas,” teic Māris Peilāns, SIA „Marko Kea”. „Diskusijās gribējās kolēģiem oponēt, ka nav jācērt tikai tur, kur var viegli piebraukt un tikai augstvērtīgus kokus, jo lapu koki aug pārsvarā grūtākās cirsmās. Jābūt diversifikācijai un jāizmanto visas, ne tikai labās cirsmas. Mums Latvijā zemes nav tik daudz, tāpēc tā ir jāizmanto ilgtspējīgi, kā LVM pašreiz jau to dara,” vērtē M.Peilāns.