03 • 11 • 2014

Pedagogi rudens brīvlaikā par mežu mācās mežā

Rudens brīvlaikā, kad skolās ir iestājies miers un klusums, skolēni bauda rudens priekus, bet skolotāji izmanto šo laiku, lai papildinātu savas zināšanas. Arī šis rudens nebija izņēmums un sadarbībā ar šī mācību gada Mammadaba Vēstniecībām – Rīgas Centra humanitāro vidusskolu, Salacgrīvas vidusskolu, Gulbenes vidusskolu, Balvu pamatskolu, Jēkabpils pamatskolu, Saldus novada pašvaldības Kursīšu pamatskolu, Vircavas vidusskolu un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolu, gandrīz 200 pedagogi apguva 12 stundu tālākizglītības programmu (A) „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide vides izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu”.

augstuma merisana

Pedagogiem bija iespēja ne tikai daudzpusīgi apgūt meža nozares aktualitātes LVMI „Silava” direktora Jurģa Jansona un MeKA direktora Andreja Domkina prezentācijās, bet arī praktiski darboties kopā ar AS „Latvijas valsts meži” mežsaimniecības speciālistiem vides ekskursijās. Skolotāji iejutās plānotāja lomā un noteica savu atrašanos mežā ar GPS sistēmu, darbojās ar speciāliem instrumentiem – biterlihu, preslera urbi un speciālām mērlentām, noteica koka augstumu, skaitīja vecumu un izvērtēja jaunaudzes, mērīja un rēķināja parauglaukumus, nosakot vai šī ir atjaunota jaunaudze.

jaunaudze

Kā atzīst pedagogi, tad šādi kursi ir nozīmīgi, lai teorētiskās zināšanas nostiprinātu un nodotu tālāk skolēniem jau citā kvalitātē. Daudz no šajā dienā izbaudītā varēšot pielietot praktiski vadot mācību stundas. „Vislabākā vieta, kur mācīties par mežu ir mežā no meža.”

Kursus organizē Meža un Koksnes pētniecības un attīstības institūta (MEKA) tālākizglītības centrs sadarbībā ar AS „Latvijas valsts meži” un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu (LVMI) „Silava”. Vides izglītības programmu „Izzini mežu” no 2005. gada Latvijā īsteno AS „Latvijas valsts meži”. Programmas mērķis ir veicināt skolotāju un skolēnu izpratnes veidošanos par meža daudzveidīgo nozīmi mūsu dzīvē, iesaistot mežu kā tēmu un vietu vispārējās izglītības mācību procesā. Programma Latvijā tiek veidota saskaņā ar Starptautiskā Vides izglītības fonda programmu „Learning about Forests”, kura kopš 1997. gada darbojas vairāk nekā 20 pasaules valstīs. AS „Latvijas valsts meži” organizētajās programmas aktivitātēs šajā gadā iesaistījušās 230 Latvijas izglītības iestādes, vairāk nekā 16 tūkstoši skolēnu.

Vairāk par skolu aktivitātēm www.mammadaba.lv/skolam