16 • 09 • 2014

Jūras ērgļu mazuļiem bagāts gads Latvijas valsts mežos

Jūras ērgļu ligzdošanas sekmes 2014. gadā AS „Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekotajās teritorijās vērtējamas kā ļoti labas – tās ir ievērojami augstākas nekā vidēji pēdējo desmit gadu laikā.

Vides eksperts Jānis Ķuze, veicot jūras ērgļu (latīniski – Haliaeetus Albicilla) monitoringu LVM apsaimniekotajos mežos, atklāj, ka ligzdu apsekošana notikusi divreiz – vispirms 54 ligzdas apsekoja LVM vides plānošanas speciālisti, tad 62 ligzdas apsekojis viņš pats. Kopumā 2014. gadā apsekotas 68 jūras ērgļu ligzdas, kas ir 82% no kopējā Latvijas teritorijā apsekoto ligzdu skaita. Astoņas no apsekotajām ligzdām reģistrētas kā jaunas – no tām piecas atklātas līdz šim nereģistrētos meža iecirkņos, bet trīs – jau zināmos iecirkņos, kur notikusi ligzdu nomaiņa.

Apdzīvotības sekmes LVM mežos esošajās ligzdās ir ļoti līdzīgas Latvijā kopumā reģistrētajām – LVM mežos reģistrēti vidēji 1,07 mazuļi apdzīvotā ligzdā, kamēr Latvijā – 1,10. Šis rādītājs ir augstākais pēdējo desmit gadu laikā, augstāks rādītājs bijis tikai reizi – 2007. gadā, kad vidēji ligzdā atrada 1,14 mazuļus. Ilgtermiņā gan ir vērojama sekmju pazemināšanās, kas izskaidrojama ar stabilizēšanās fāzes iestāšanos, kas ir vērojama vienlaicīgi ar ligzdojošo pāru skaita palielināšanos.

juras erglis

LVM ik gadu aicina dabas draugus ziņot par valsts īpašumā esošajos mežos atrastām lielām putnu ligzdām. Valsts mežos tiek aizsargātas gan retās putnu un citu dzīvnieku sugas, gan to dzīvotnes un nozīmīgie biotopi. Vietās, kur ligzdo aizsargājamie putni – melnais stārķis, visi Latvijā ligzdojošie ērgļi un citas sugas, tiek ierobežota vai pilnībā pārtraukta mežsaimnieciskā darbība, un sugas aizsardzības nolūkos tiek veidoti mikroliegumi.

Informāciju sagatavoja: LVM Komunikācijas daļa, tālr. 67805432