18 • 11 • 2013

SVEICAM LATVIJU DZIMŠANAS DIENĀ!

Ar AS „Latvijas valsts meži"  atbalstu TV raidījuma „Viss notiek" radošā komanda dziesmas „Nevis slinkojot un pūstot" noskaņā izveidojusi sveicienu Latvijai 95.dzimšanas dienā.

Stāsta klipa režisors Jurģis Tūbelis: „Latvijas nākotne ir mūsu pašu rokās. Tikai strādājot savas valsts labā mēs spēsim virzīties tālāk, virzīties uz augšu. Darbs visos laikos ir bijs tas, kas vieno tautu un stiprina to. Lai kā neattīstītos tehnoloģijas un zinātne,- Valsts attīstība nav iedomājama bez katra viena no mums strādājam. Un tieši mūsu attieksme pret to, ko darām; attieksme pret citu cilvēku darbu ir tas, kas mūs stiprina. Ar šādiem vārdiem un šādu aicinājumu šogad varētu tikt sveikts ik viens, kam dārga Latvijas valsts attīstība, ikviens, kam rūp, lai ne no vienas pasaules kartes, vai tā būtu ekonomiskā, etniskā vai ģeogrāfiskā, neizzustu Latvijas kontūra. Lai nepārstātu plīvot sarkanbaltsarkanais karogs, lai nepārstātu skanēt latviešu valoda, bet pats galvenais, lai būtu celvēki, kas šajā valodā runā un šo karogu nes.

Latviešiem ir kāda dziesma, kas vislabāk atbilst šim aicinājumam, ķerties pie darba un pašiem celt savas valsts labklājību. Dziesma, kuru zina teju katrs latvietis, katrs Latvijas iedzīvotājs, katrs, kurš saprot latviešu valodu un kultūru. Dziesma, kas skan teju katrā no mums, bet, kuru reti dziedam skaļi, jo tā mums šķiet pārāk skaļa, pārāk tieša un prasa tūlītēju rīcību no mums pašiem. Tā ir Jurjānu Andreja dziesma ar Jura Alunāna atdzejotiem vārdiem „Nevis slinkojot un pūstot”. Latvieši labprātāk dzied „Pūt, Vējiņi!”, par kuru sakām, ka tā lieliski atspoguļo latviešu mentalitāti... Latviešu mentalitāte ir sērot un žēloties? Lūgt palīdzību vējiņam, lai nes laiviņu, nevis ņemt rokās airus un pašam nokļūt pie savas izredzētās. Dziedam mūsu himnu, „Dievs, svētī Latviju”, kurā visu atbildību par valsts nākotni sagaidām no Dievpalīga. Bet vakarā klusi skaitot lūgšanu „Dievs, svētī Latviju”, mēs nedrīkstam aizmirst, ka rīt arī mums pašiem būs jāceļas, jāmostas un jāiet arī pašiem šo Latviju celt un uzturēt stipru, lai Dievam būtu, ko svētīt. Un uz tūlītēju rīcību tiešā veidā aicina „Nevis slinkojot un pūstot”. Šī dziesma ļoti precīzi norāda, kas jādar, kā jādara un, kas vissvarīgāk, liek mums katram pašam iet un darīt. Tad, nu nebaidīsimies ņemt rokās lāpstu, izkapti vai cirvi un āmuru, celsimies un celsim paši savu Latviju!"

Klips tapis ar AS „Latvijas valsts meži" atbalstu un tajā redzami arī divi LVM darbinieki savā ikdienas darbā. Daudz laimes, Latvija!