16 • 04 • 2002

LVM Dienvidkurzemes mežsaimniecība saņēmusi FSC sertifikātu

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (LVM) Dienvidkurzemes mežsaimniecība 9. aprīlī saņēmusi FSC meža apsaimniekošanas sertifikātu, kas apliecina, ka LVM apsaimnieko savā valdījumā esošos mežus pēc ilgtspējīgas mežsaimniecības principiem.

LVM Dienvidkurzemes mežsaimniecība saņēmusi FSC sertifikātu

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (LVM) Dienvidkurzemes mežsaimniecība 9. aprīlī saņēmusi FSC meža apsaimniekošanas sertifikātu, kas apliecina, ka LVM apsaimnieko savā valdījumā esošos mežus pēc ilgtspējīgas mežsaimniecības principiem.

Lai novērtētu Dienvidkurzemes mežsaimniecības meža apsaimniekošanas atbilstību FSC principiem un kritērijiem, mežsaimniecībā notika galvenais audits, kuru veica FSC akreditēts sertifikācijas uzņēmums SGS Qualifor, izmantojot SGS Qualifor Programmu.

FSC sertifikāts ir piešķirti 247 tūkst. hektāru meža Dienvidkurzemes mežsaimniecībā.

FSC (Forest Stewardship Council jeb Meža uzraudzības padome) tika dibināta 1993. gadā. Tās mērķis ir veicināt vides prasībām atbilstošu un nenoplicinošu mežu apsaimniekošanu. Pasaulē šī ir vienīgā organizācija, kas piedāvā ticamu, precīzu, visā pasaulē un visiem mežu tipiem pielietojamu mežu apsaimniekošanas sertifikācijas un produktu marķēšanas shēmu. FSC standartus atbalsta tādas starptautiskas dabas aizsardzības organizācijas kā WWF, Greenpeace un Friends of the Earth. Šis sertifikāts vienlaicīgi ir arī tirgus instruments, jo arvien vairāk patērētāju pasaulē izvēlas produkciju ar FSC marķējumu, tādā veidā stimulējot mežu īpašniekus uzlabot mežu apsaimniekošanu. Latvijā FSC mežu apsaimniekošanas sertifikācijas ieviešana palielinās vietējās produkcijas eksporta potenciālu, ļaujot uzņēmējiem veiksmīgāk konkurēt pasaules tirgos.

Ar cieņu, Tomass Kotovičs, biroja vadītājs

7805432, 9408866

 57.doc