07 • 12 • 2012

LVM stipendiāti savu nākotni plāno saistīt ar meža nozari

STIPENDIATI web

 Attēlā: Pētījums par urālpūci. LU Bioloģijas fakultātes students un LVM stipendiāts Andris Avotiņš

Šogad studentiem, kuri ieguvuši AS „Latvijas valsts meži” (LVM) stipendiju, ir īpašas iespējas padziļināt savu interesi par mežu, piedaloties izglītojošos semināros. 6. decembrī notika jau otrais seminārs, kura laikā stipendiāti iepazinās ar Vides pārvaldību un komunikāciju uzņēmumā, kā arī dalījās savā pieredzē,  studiju virzienu specifiku un nākotnes iecerēm.

Dienas pirmajā pusē studenti tikās ar AS „Latvijas valsts meži” speciālistiem, lai uzzinātu kā  noris vides pārvaldība un kādus vides projektus realizē uzņēmums. Paralēri tam Vides izglītības un komunikācijas jomas un Meža ekoloģijas stipendiāti iepazīstināja ar sevi, ar to, ko studē, pēta, pastāstīja par savām interesēm un to, kāpēc viņi ir izvēlējušies studēt meža nozarē, un kā ar to saista savu nākotni. Lielākā daļa atzina, ka vēlētos rast iespēju strādāt LVM, vai arī kopīgi veidot kādu sadarbības projektu.

Šogad pirmo reizi tiek piešķirtas 7 stipendijas Ogres Valsts tehnikuma (OVT) izcilākajiem audzēkņiem, kas mācās, lai kļūtu par mežsaimniecības tehniķiem, meža mašīnu operatoriem un meža mašīnu mehāniķiem.

Studentu iespaidi pēc semināra:

„Vienmēr ir interesanti uzzināt ko jaunu. Piemēram, kad LVM pārstāvis Matīss Bičevskis izklāstīja inovatīvo ideju par Koksnes ceļu, ko es pat vēlētos saukt par Ekoloģiskajiem ceļiem, man radās vēlme to iekļaut arī savās nākotnes idejās saistībā ar mežu. Priecē dzirdēt, ka uzņēmums piedomā pie tā, kas ne tikai ir atrunāts Ministru kabineta noteikumos, bet arī rada savas idejas, piemēram,  par Ekomežiem," atklāj Anete Budrecka, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studente.

„Prieks klausīties, kad cilvēki tik aizrautīgi stāsta par saviem projektiem. Man patika arī studentu prezentācijas, no kurām uzzināju daudz jauna un varēja smelties jaunas idejas saviem projektiem," priecājas Lāsma Freimane, LLU Meža fakultātes studente.

„Pēc semināra atmiņā man vislabāk palika Elmāra Pēterhofa stāstījums par medņiem. Uzzinot par koksnes ceļu, rodas prieks, ka inovatīvas lietas tiek ražotas tepat Latvijā, ar ko varam lepoties mēs visi," secina Baiba Rudzroga, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes studente.