13 • 11 • 2012

LVM STIPENDIJU IEGUVĒJI DABĀ IEPAZĪST MEŽSAIMNIECĪBU

Šogad studentiem, kuri ieguvuši LVM stipendiju, ir īpašas iespējas padziļināt savu interesi par mežu, piedaloties izglītojošos semināros. Pirmais no tiem notika 9. novembrī, kura laikā jaunie censoņi iepazinās ar nozares aktualitātēm, kā arī guva ieskatu mežsaimniecības praksē Vidusdaugavas mežos.

Seminārs tika organizēts sadarbībā ar Meža un koksnes pētniecības un attīstības institūtu (MeKA) un Valsts Mežzinātnes institūtu „Silava”. Pēc izstādes „Iepazīsties – koks!” apmeklējuma un diskusijām par meža nozares būtiskākajiem jautājumiem,  studentiem bija gandarījums pašiem sekot pa mežsaimnieku pēdām Vidusdaugavas mežsaimniecībā, kur LVM darbinieki dabā rādīja sava darba augļus.

Pēc semināra studenti dalījās spilgtākajos iespaidos:

Man bija nozīmīgi satikt meža nozares ekspertus un dzirdēt viņu viedokli par nozari. Ir vieglāk visu saprast, esot mežā. (Gunta Priedcēlāja, LLU Meža fakultāte)

Vislielākais ieguvums ir meža ekskursija un informācijas iegūšana no cilvēkiem, kuriem mežu darbi ir ikdiena. (Renāte Bendika, RTU Būvniecības fakultāte)

Izstādes „Iepazīsties – koks!” apmeklējums ļāva aizdomāties par koka daudzveidības plašo pielietojamību un tā nozīmi ekonomiskajā un tautsaimniecības attīstībā. Lieliska diena, lai pilnveidotu savas individuālās zināšanas vides jomā!” (Linda Peciņa, LU Humanitāro zinātņu fakultāte)

Paplašināju būtiski redzesloku par meža ekoloģiju, mežsaimniecību Latvijā kopumā. (Vita Amatniece, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte)

Tā kā mani fascinē gan mežs, gan koks kā materiāls, tad man patika viss šodien dzirdētais. (Silva Zurkova, LLU Meža fakultāte)

Labprāt redzētu mežistrādes tehniku darbībā. (Kristers Sauka, LLU Meža fakultāte)

 

Informāciju sagatavoja: LVM Komunikācijas projektu vadītājas Anda Sproģe un Līga Zute-Abizāre.