05 • 12 • 2011

Augstu novērtēts AS „Latvijas valsts meži” darbs

 

AS „Latvijas valsts meži” ieguvuši Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Valsts kancelejas Efektīvas pārvaldības gada balvu par izcilu organizāciju vadību.

Šo balvu uzņēmums ieguva par labas pārvaldības principu ieviešanu uzņēmējdarbībā, uzrādot izcilus finanšu rezultātus. AS „Latvijas Valsts meži” 2010. gadā peļņa uz vienu darbinieku pieaugusi par 129,51 %, rentabilitāte par 44,99 % (vidējā rentabilitāte nozarē – 17 %), kā arī 2010. gadā uzņēmuma peļņa pēc nodokļu nomaksas pietuvojusies 2007. gada peļņas līmenim.

 

Informācijai

Efektīvas pārvaldības gada balvas piešķiršanas kārtību nosaka Nolikums, ko apspriežu un apstiprina kompetenta žūrija.

Pirmajā kārtā Gada balvas kandidātus katrā no nominācijām izvirzīja sektora nacionālā līmeņa organizācijas. Valsts sektorā kandidātu pieteikumus apkopoja un nominācijām izvirzīja Valsts kanceleja, pašvaldību sektorā Vides un reģionālās attīstības ministrija, bet privātajā sektorā – LDDK sadarbībā ar Lursoft. Otrajā kārtā izvirzītās nominācijas vērtēja kompetenta žūrija, kurā bija  Valsts kancelejas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Kvalitātes asociācijas, Finanšu un kapitāla tirgus organizāciju, NASDAQ OMX, ekonomikas pētnieki un citu sadarbības partneru pārstāvji.