17 • 11 • 2010

LVM koksnes pārdošanas nolikumā iestrādās papildu atvieglojumus mazajiem uzņēmumiem

AS „Latvijas valsts meži” ir iepazinusies ar Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas vēstuli par atklāta konkursa "Par apaļo kokmateriālu piegādi 2011.gada I pusgadā" nolikumu un vēstulē ietverto Valsts ieņēmuma dienesta vidējo algu aprēķina metodikas analīzi, kas varētu negatīvi ietekmēt nelielo kokapstrādes uzņēmumu iespējas piedalīties koksnes izsolē.

Izvērtējot vēstulē minētos priekšlikumus, LVM secina – tā kā uzņēmumam nav iespēju mainīt VID vidējo algu aprēķina metodiku, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt mazos uzņēmumus, tiks papildināti nolikumā ietvertie kritēriji, nosakot izņēmumu nolikuma punktam, kurā noteikts pretendenta darba ņēmēju vidējo darba ienākumu minimālais līmenis.

Papildus nolikumā jau esošajam izņēmuma kritērijam, kas definē mazo uzņēmumu, uz kuru neattiecas nolikuma prasība par pretendenta darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem, nolikumā tiks iestrādāts arī nosacījums, kas definē mazo darījumu ar koksni, nosakot, ka tā slieksnis ir līdz 50 000 LVL.

Jau iepriekš ziņots, ka atklāta konkursa „Par apaļo kokmateriālu piegādi 2011. gada I pusgadā” nolikumā ietverta prasība pretendentiem, ka konkursā var piedalīties un piedāvājumu iesniegt tikai tie pretendenti, kuru darba ņēmēju vidējie darba ienākumi noteiktā periodā nav zemāki par 70% no vidējiem darba ienākumiem valstī attiecīgajā nozarē. Šāda prasība nolikumā iekļauta, balstoties uz Valsts ieņēmumu dienesta vēstuli Nr. 23.18.1/54586, kurā VID norāda, ka šādi tiek radīti labvēlīgi priekšnoteikumi komersantiem, kuri saviem darbiniekiem maksā atalgojumu saskaņā ar noslēgtajiem darba līgumiem un saskaņā ar nodokļu normatīvajiem aktiem veic paredzētos maksājumus no darba samaksas, kā arī vienlaikus tiek radīti ierobežojumi dalībai konkursā tiem pretendentiem, kuri, iespējams, darba algas izmaksā „aploksnēs”, un tā atbilst Valdības deklarācijā un „Pasākumu plānā ēnu ekonomikas apkarošanai” norādītajām nostādnēm.