17 • 12 • 2009

Ideju konkurss Tērvetes parka labiekārtošanai

AS Latvijas valsts meži izsludina ideju konkursu Tērvetes dabas parka Rotaļu laukuma rekonstrukcijai un labiekārtošanai.

Ideju konkursa mērķis ir gūt iespējami labākās teritorijas rekonstrukcijas un labiekārtošanas priekšlikuma skices, saskaņā ar īpaši aizsargājamās teritorijas aizsardzības un saglabāšanas nostādnēm un atbilstoši teritorijas izmantošanas mērķim: Bērnu rotaļu laukums, kā atpūtas un pasākumu norises vieta. Izmantojot radošu sacensību, iegūt iespējami daudzveidīgākas idejas un uzdevuma risinājumus, lai sasniegtu iespējami labākos rezultātus konkursa mērķu īstenošanā.

 

Pielikumā konkursa nolikums

 ideju konkurss - Rotalu lauk līdz 3000 10 12 2009.pdf