06 • 11 • 2009

Noslēdzies stipendiju konkurss

Lai atbalstītu zinātnes attīstību un veicinātu speciālistu izaugsmi un izglītošanu, kā arī lai nodrošinātu topošo speciālistu piesaisti LVM, uzņēmums jau vairākus gadus Latvijas augstskolu studentiem maksā stipendijas.

Šogad dalībai konkursā tika saņemti 89 iesniegumi. No tiem pārrunas tika veiktas ar 43 jauniešiem. Gala rezultātā tika pieņemts lēmums stipendijas piešķirt 21 studentam, kuri mācās un ir izrādījuši interesi darboties šādās specialitātēs: mežsaimniecības tehnologs ar specializāciju meža apsaimniekošanas plānošanā, mežsaimniecības inženieris ar specializāciju meža mašīnu uzmērīšanas sistēmās un mežizstrādes darbu vadībā, telpiskās attīstības plānošana ar specializāciju vides plānošanā vai ainavu ekoloģiskajā plānošanā, transportbūvju inženieris, ģeoloģija, siltumenerģija un siltumtehnika ar specializāciju koksnes gazifikācijā, vadībzinātnes ar specializāciju tirgvedības un loģistikas pārvaldībā, kā arī IT ar specializāciju meža apsaimniekošanas plānošanā.

Uzņēmuma Personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Ligita Pundiņa ir gandarīta par lielo interesi no studentu puses, jo tas liecina, ka mēs esam uzņēmums ar labu reputāciju, kurā nākotnē vēlētos strādāt daudz talantīgu jaunieši, kas šobrīd vēl tikai studē.

Stipendijas tiek piešķirtas, sākot ar 2009. gada novembri līdz pat 2010. gada jūnijam. To lielums svārstās no 70 līdz 130 Ls atkarībā no kursa, kurā mācās stipendiāts. Kopumā tās saņems divi otrā kursa studenti, pieci trešā kursa studenti, septiņi ceturtā kursa studenti, viens piektā kursa students un seši maģistranstūras studenti.