01 • 12 • 2005

Noslēdzies dabisko meža biotopu apsaimniekošanas projekts

1.decembrī Tukuma rajona Jaunmokās notika projekta „Dabisko meža biotopu apsaimniekošana Latvijā” noslēguma seminārs, kurā Valsts meža dienesta, a/s „Latvijas valsts meži” vides aizsardzības speciālisti un pārējie sadarbības partneri apkopoja projekta laikā paveikto.

Seminārā tika sniegta informācija par projektā sasniegtajiem rezultātiem – izstrādātas dabisko meža biotopu apsaimniekošanas vadlīnijas, izveidotas vairākas demonstrācijas vietas, kurās veikta dabisko meža biotopu apsaimniekošana. AS “Latvijas valsts meži” valdījumā esošajos mežos veikta dabisko meža biotopu koncentrācijas vietu inventarizācija..

Projekts aizsākts 2003.gada februārī. Tā partneris ir Valsts meža dienests, AS "Latvijas Valsts meži" un Zviedrijas Reģionālā meža pārvalde.