08 • 12 • 2005

Kas jādara, ja vēlas cirst eglītes LVM mežos, to tālākai pārdošanai

Latvijas valsts meži ir izveidota noteikta kārtība tiem uzņēmējiem, kas vēlas nodarboties ar eglīšu ciršanu uzņēmuma apsaimniekotajās platībās tālākai to realizācijai.

Tajā noteikts, kas jādara iedzīvotājam vai organizācijai, kura vēlas nopirkt atļauju ievākt nekoksnes vērtības, lai tās realizētu un gūtu ienākumus (t. i., nodarbotos ar uzņēmējdarbību).

Tas nav sarežģīti – jādodas uz attiecīgo mežsaimniecību vai pie meža iecirkņa vadītāja, vai viņa vietnieka, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestādes, kur pircējs reģistrēts kā nodokļu maksātājs šī gada laikā izsniegtu izziņu (orģinālu), kas apliecina, ka pircējam nav nodokļu parādu, kā arī pievienotās vērtības nodokļa maksātāja apliecības kopija (ja reģistrējies kā PVN maksātājs).

LVM darbinieks aprēķinās summu, kura jāsamaksā par eglītēm, zariem vai citām nekoksnes vērtībām un kuru pircējs var samaksāt skaidrā naudā (līdz 20 LVL- LVM mežsaimniecībā) vai ar pārskaitījumu. Par saņemto naudu izsniegtā darījuma kvīts vai pēc pārskaitījuma saņemšanas izrakstītā pavadzīme ir dokumentārs apliecinājums nekoksnes vērtību iegūšanai.

Papildu informāciju var saņemt LVM mežsaimniecībās un meža iecirkņos.

 

LVM Tālruņi:

 

Zemgalē – 3007166,

 

Rietumvidzemē – 4207114,

 

Austrumvidzemē – 4776545,

 

Vidusdaugavā – 5161540,

 

Ziemeļlatgalē – 4607161,

 

Dienvidlatgalē – 5307102,

 

Ziemeļkurzemē – 3237824,

 

Dienvidkurzemē – 3448067.