13 • 10 • 2004

Skolēni apceļo LVM atpūtas vietas

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija un Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (LVM) jaunā mācību gada sākumā katrai Latvijas skolai dāvināja Latvijas karti “Aicinām atpūties Latvijas valsts mežos”, kurā norādītas atpūtas vietas, dabas takas un interesanti kultūrvēsturiski apskates objekti, ko apsaimnieko LVM. Apkopojot informāciju no LVM apskates objektiem un atpūtas vietām, ar prieku var secināt, ka skolas aktīvi ir iesaistījušās konkursā un savos rudens ekskursiju maršrutos iekļāvušas LVM apskates objektus.

Skolēni apceļo LVM atpūtas vietas

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija un Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (LVM) jaunā mācību gada sākumā katrai Latvijas skolai dāvināja Latvijas karti “Aicinām atpūties Latvijas valsts mežos”, kurā norādītas atpūtas vietas, dabas takas un interesanti kultūrvēsturiski apskates objekti, ko apsaimnieko LVM. Karte iecerēta kā ceļvedis Latvijas skolēniem atpūtas pilnveidošanai un sava novada izzināšanai rudens ekskursiju laikā un arī tālākā nākotnē. Tā ir arī ierosme piedalīties konkursā „Apceļo savu zemi”, attēlojot šādā ekskursijā pieredzēto apraksta vai vizuāla materiāla formā.

Apkopojot informāciju no LVM apskates objektiem un atpūtas vietām, ar prieku var secināt, ka skolas aktīvi ir iesaistījušās konkursā un savos rudens ekskursiju maršrutos iekļāvušas LVM apskates objektus. Vienu klasi ceļotāju no Preiļu rajona Jaunsilavas pamatskolas satikām Kurzemes piekrastē Baltajā kāpā. Skolēni bija agri cēlušies un šķērsojuši gandrīz visu Latviju, lai apmeklētu LVM atpūtas objektus.

“Katru gadu pirms rudens ekskursijām veicam aptauju skolēnu vidū par iespējamo maršrutu, un šogad anketās visbiežāk minēta bija Kurzemes piekraste. Precizēt brauciena mērķi palīdzēja arī Zemkopības ministrijas un “Latvijas valsts mežu” dāvinātā karte, uz kuras balstoties, izvēlējāmies sava brauciena norisi. Vienā dienā jau paspējām apmeklēt atpūtas vietu Engures dabas parkā pie ornitologu bāzes, Vecupes taku, un tagad esam šeit. Vēl esam iecerējuši apmeklēt Dundagas pili, parku un Liepniekvalka alas. Pēc tik gara ceļojuma un iespaidiem bagātas dienas, domāju, konkursa darbs mums izdosies,” stāsta skolotāja Mārīte Broņķa.

Vēstules ar ceļojumu aprakstiem konkursam “Apceļo savu zemi” var iesūtīt līdz 2004. gada 15. novembrim. Adrese: Kristapa ielā 30, Rīgā, LV 1046, norāde – SKOLĒNU KONKURSAM “APCEĻO SAVU ZEMI”.