23 • 10 • 2002

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” informācija par 2002. gada pirmo deviņu mēnešu darbību

2002. gada pirmajos deviņos mēnešos uzņēmuma ieņēmumi ir 21,74 miljoni latu, no kuriem 20,97 miljoni iegūti no augošu koku realizācijas.

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” informācija par

2002. gada pirmo deviņu mēnešu darbību

2002. gada pirmajos deviņos mēnešos uzņēmuma ieņēmumi ir 21,74 miljoni latu, no kuriem 20,97 miljoni iegūti no augošu koku realizācijas. Citi lielākie ieņēmumu posteņi: ieņēmumi no medību platību nomas – 0,40 miljoni latu, no meža reproduktīvā materiāla (stādu) pārdošanas – 0,06 miljoni latu, no sēklu pārdošanas – 0,037 miljoni latu.

Kopumā deviņos mēnešos realizēti 3,11 milj. m3 augošu koku par vidējo cenu 6,74 Ls/m3. Salīdzinot ar 2001. gada attiecīgo periodu, tas ir 103,4% jeb par 102 700 m3 vairāk. Vidējā cena IML partneriem 2002. gada deviņos mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējā gada šo pašu laika periodu, pieaugusi par 11,3% (5,11 Ls/m3 2002. gadā un 4,59 Ls/m3 2001. gadā), bet izsolēs par 43,7% (attiecīgi 9,53 Ls/m3 un 6,63 Ls/m3). Izsolēs deviņos mēnešos realizēti 1,15 milj. m3 augošu koku jeb 36,8% no kopējā pārdotā apjoma, bet IML partneriem – 1,96 milj. m3 jeb 63,2%.

Nodokļos un citos maksājumos valsts un pašvaldību budžetā pārskaitīti 9 miljoni latu, no kuriem fiksētais maksājums ir 5,45 miljoni latu, nekustamā īpašuma nodoklis 1,48 miljoni latu, sociālais nodoklis 0,75 miljoni latu, iedzīvotāju ienākuma nodoklis 0,46 miljoni latu un uzņēmuma ienākuma nodoklis 0,7 miljoni latu.

Ar cieņu,

Tomass Kotovičs,

Komunikācijas daļas vadītājs

7805432, 9408866

 PP_9_meneshi.doc