23 • 10 • 2002

Notikušas FSC uzraudzības vizītes trijās LVM mežsaimniecībās

Oktobra nogalē trijās valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” mežsaimniecībās notika FSC uzraudzības audits, ko veica starptautiskās auditorfirmas SGS Qualifor pārstāvji.

Notikušas FSC uzraudzības vizītes trijās LVM mežsaimniecībās

Oktobra nogalē trijās valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” mežsaimniecībās notika FSC uzraudzības audits, ko veica starptautiskās auditorfirmas SGS Qualifor pārstāvji. Apmeklējuma mērķis ir pārliecināties, vai tiek uzturēts galvenajā novērtējumā konstatētais mežu apsaimniekošanas līmenis. Auditori atzinīgi novērtēja darbu, kas Ziemeļlatgales, Vidusdaugavas un Dienvidkurzemes mežsaimniecībā paveikts kopš FSC mežu apsaimniekošanas sertifikāta piešķiršanas.

Ziemeļlatgales mežsaimniecībā no 21. līdz 23. oktobrim pārbaudi veica auditors Duglass Orrs [Douglas Orr]. Saskaņā ar auditora sniegto informāciju pārbaudes laikā netika atklāti jauni trūkumi. No galvenajā auditā atklātajiem 10 nebūtiskajiem trūkumiem pēc uzraudzības pārbaudes tika slēgti deviņi, bet viens nebūtisks trūkums saistībā ar darba drošību un veselības aizsardzību paliek atklāts līdz nākamajai uzraudzības vizītei.

Vidusdaugavas mežsaimniecībā uzraudzības audits notika no 23. līdz 25. oktobrim. Auditors Duglass Orrs konstatēja, ka ir novērsti visi 13 trūkumi, kas atklāti galvenajā auditā 2001. gada novembrī.

Dienvidkurzemes mežsaimniecībā no 29. līdz 31. oktobrim pārbaudi veica auditors Saimons Levijs [Simon Levy]. No galvenajā auditā atklātajiem četriem nebūtiskajiem trūkumiem pēc uzraudzības apmeklējuma slēgti trīs. Viens nebūtisks trūkums, kas saistīts ar bioloģisko monitoringu, joprojām ir aktuāls, un vēl viens, kas saistīts ar eļļas absorbējošiem materiāliem, atklāts šajā vizītē.

Pēc pārbaudes auditori apstiprināja, ka darbs Ziemeļlatgales, Vidusdaugavas un Dienvidkurzemes mežsaimniecībā organizēts saskaņā ar FSC principiem un kritērijiem. Nākamā uzraudzības vizīte šajās mežsaimniecībās gaidāma apmēram pēc gada.

FSC (Forest Stewardship Council jeb Meža uzraudzības padome) tika dibināta 1993. gadā. Tās mērķis ir veicināt vides prasībām atbilstošu un nenoplicinošu mežu apsaimniekošanu. Pasaulē šī ir vienīgā organizācija, kas piedāvā ticamu, precīzu, visā pasaulē un visiem mežu tipiem piemērojamu mežu apsaimniekošanas sertifikācijas un produktu marķēšanas sistēmu. FSC standartus atbalsta tādas starptautiskas dabas aizsardzības organizācijas kā WWF, Greenpeace un Friends of the Earth. Šis sertifikāts vienlaikus ir arī tirgus instruments, jo arvien vairāk patērētāju pasaulē izvēlas produkciju ar FSC marķējumu, tādā veidā stimulējot mežu īpašniekus uzlabot mežu apsaimniekošanu. Latvijā FSC mežu apsaimniekošanas sertifikācijas ieviešana palielinās vietējās produkcijas eksporta potenciālu, ļaujot uzņēmējiem veiksmīgāk konkurēt pasaules tirgos.

Papildu informācija: Tomass Kotovičs, LVM Komunikācijas daļas vadītājs,

tālr. 7805432, 9408866