10 • 10 • 2002

Konkursa "Par apaļo kokmateriālu sortimenta piegādi 6425m3 apjomā" pretendentu finansu piedāvājumu izvērtēšanas metodika (piemērs).

 76.doc