12 • 09 • 2001

“Latvijas valsts meži” saņēmuši FSC sertifikātu

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (LVM) Austrumvidzemes mežsaimniecība šodien saņēmusi FSC meža apsaimniekošanas sertifikātu.

“Latvijas valsts meži” saņēmuši FSC sertifikātu

 

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (LVM) Austrumvidzemes mežsaimniecība šodien saņēmusi FSC meža apsaimniekošanas sertifikātu. Šis starptautiski atzītais sertifikāts apliecina, ka LVM apsaimnieko savā valdījumā esošos mežus pēc ilgtspējīgas un nenoplicinošas mežsaimniecības principiem. Austrumvidzemes mežsaimniecības pārziņā ir gandrīz 203 tūkst. hektāru valsts meža, no kura ik gadus iegūst ap 500 tūkstošu kubikmetru koksnes.

 

Lai novērtētu Austrumvidzemes mežsaimniecības meža apsaimniekošanas atbilstību FSC principiem un kritērijiem, jūlija sākumā mežsaimniecībā notika galvenais audits, kuru veica FSC sertificēts uzņēmums SGS UK Ltd. un kura veikšanai izmantoja SGS Qualifor Programmu, kuru ir apstiprinājusi FSC.

 

Galvenā novērtējuma laikā auditori nekonstatēja būtiskas neatbilstības FSC principiem un kritērijiem LVM Austrumvidzemes mežsaimniecības meža apsaimniekošanā un līdz ar to Austrumvidzemes mežsaimniecība tika rekomendēta FSC sertifikāta saņemšanai. Lēmums par sertifikāta piešķiršanu tika pieņemts SGS direktoru padomē.

 

FSC sertifikāta piešķiršana ir būtisks notikums Latvijas meža nozarei, jo sertifikācija palielina Latvijas koksnes konkurētspēju starptautiskajā tirgū, īpaši Lielbritānijā, kas ir Latvijas kokmateriālu būtiskākais noieta tirgus (uz Lielbritāniju eksportē ap 34% Latvijas meža nozares eksporta vērtības).

 

FSC sertifikāts ir pierādījums visas pasaules sabiedrībai, ka Latvijas valstij piederošās meža platības valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” apsaimnieko atbilstoši visaugstākajiem vides, sociālajiem un ekonomiskajiem standartiem.

 

Līdz gada beigām LVM ir plānots sertificēt atbilstoši FSC principiem un kritērijiem vēl trīs mežsaimniecības – Dienvidkurzemi, Vidusdaugavu un Ziemeļlatgali, tā izpildot pirms gada pieņemto lēmumu – divu gadu laikā sertificēt 50% no tās valdījumā esošajiem mežiem pēc FSC standarta.

 

 

Tomass Kotovičs,

valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”

biroja vadītājs, 7805432, 9408866

 43.doc